PL EN


2017 | 499 | 329-340
Article title

Wykorzystanie Cluster of Grey Incidence w opracowaniu modelu celów sukcesorów polskich przedsiębiorstw rodzinnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad strukturą celów sukcesorów polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Podjęto dwa cele badawcze. Pierwszy dotyczył identyfikacji celów stanowiących podstawę zachowań sukcesorów w kontekście sukcesji. Realizacja przebiegała w dwóch etapach: (1) dwa wywiady grupowe pogłębione (n = 14); (2) wywiady indywidualne (n = 27). Wynikiem było sporządzenie wstępnej struktury celów sukcesorów. Drugi cel związany był z opracowaniem modelu celów sukcesorów z wykorzystaniem Cluster of Grey Incidence. Osiągnięto go, przeprowadzając następującą procedurę: (1) określenie sekwencji zmiennych charakterystyk; (2) wyzerowanie sekwencji zmiennych; (3) obliczenie miar zachowania się wektorów; (4) obliczenie wartości bezwzględnego stopienia podobieństwa; (5) ustalenie współczynnika doboru i wyodrębnienia zbiorów podobnych charakterystyk systemu. Wyniki wykorzystano do opracowania klastrowego modelu celów sukcesorów polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Ponadto wskazano, iż narzędzie Cluster of Grey Incidence spełnia wymagania badań na małych próbach.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08e444e5-5f95-4416-8444-6497745e515b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.