PL EN


2020 | 3 | 1(5) | 181-185
Article title

Reforma prawa karnego w Niemczech

Authors
Content
Title variants
EN
Criminal law reform in Germany
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
To już trzeci tekst Rafała Lemkina wydobyty z zakamarków pamięci. Tym razem to krótka notatka na temat zmian w prawie karnym nazistowskich Niemiec. Tekst ukazał się w 1934 r. w „Wiadomościach Literackich”, w specjalnym dodatku „Prawo, przestępca, życie”, który – jak informowano – poświęcony był zagadnieniom kryminologii. Prawdopodobnie dodatek był współtworzony z udziałem Instytutu Kryminologii Wolnej Wszechnicy Polskiej – pierwszej tego typu placówki naukowej w Polsce. Lemkin przedstawia nie tylko założenia projektowanych wtedy zmian niemieckiego prawa karnego, ale przestrzega do czego doprowadzić może oparcie prawa karnego na założeniach ochrony germańskiej rasy. Konkluduje stwierdzeniem, że na to cofnięcie rozwoju prawa w Niemczech nauka prawa innych państw patrzy ze zdumieniem i trwogą. Redakcja uznała, że ten mało znany tekst Lemkina zasługuje na przypomnienie, także jako kolejne źródło do badań nad jego studiami dotyczącymi międzynarodowego prawa karnego. W artykule dokonano niewielkich korekt mających na celu uwspółcześnienie pisowni, a także dodano pewne objaśnienia w przypisach.
EN
This is the third piece by Rafał Lemkin extracted from the archives of the Voice of Law. This time, it is a short note on the changes to the criminal law of the Nazi Germany. The text was published in 1934 in the "Literary News" special supplement Law, criminal, life, which, as it was then reported, was dedicated to criminology. The supplement was probably co-created by the Institute of Criminology of the Free Polish University – the first scientific institution of this type in Poland. Lemkin presents not only the underlying principles of the proposed changes to the German criminal law, but also observes to what consequences can the founding of the criminal law on the principles of protecting the German race lead. He concludes by stating that the legal sciences of other countries view this reverse development of the criminal law in Germany with amazement and fear. According to the Editors, this little-known text by Lemkin deserves to be published again and to be treated as yet another source for further research on his studies in the field international criminal law.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08e814b6-c60e-48c2-ba93-45961fee1531
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.