PL EN


2018 | 39 | 1 | 91-103
Article title

Zagadnienia wychowawcze i szkolne na łamach „Miesięcznika Diecezjalnego Łuckiego” (1926-1039). Krótkie rozważania wokół problematyki źródeł do dziejów oświaty II Rzeczypospolitej

Authors
Content
Title variants
EN
Education and Teaching in the Articles Published by a Monthly of the Lutsk Diocese, “Miesięcznik Diecezjalny Łucki” (1926-1939). Brief Discussion of the Historical Sources Depicting the History of Education in the Second Polish Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 1926-1939 z inicjatywy ks. biskupa Adolfa Szelążka ukazywać zaczął się „Miesięcznik Diecezjalny Łucki”. Oprócz spraw typowo kościelnych i religijnych, w swej treści poruszał także zagadnienia związane z oświatą i szkolnictwem. Szczególnie istotny tu jest głos hierarchii kościelnej w kwestiach nauczania i wychowania. Z powodu braku innych źródeł zniszczonych w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu, periodyk ten staje się interesującym źródłem do dziejów oświaty na Wołyniu w dwudziestoleciu międzywojennym.
EN
The Roman Catholic diocese of Lutsk Monthly was published in the years of 1926-1939 upon an initiative of bishop Adolf Szelążek. Besides typically church-related and religious subjects, it also addressed such issues as education and teaching. More specifically, it became a forum for the higher members of the clergy on which they expressed their opinions on teaching and education. Due to scarcity of other historical sources, as the majority of them were damaged during the Second World War, the Roman Catholic diocese of Lutsk Monthly has become an interesting source depicting the history of education in the Volhynia region during the interwar period.
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
91-103
Physical description
Dates
issued
2018-03-31
References
 • Adolf Piotr Szelążek z Bożej i Stolicy Apostolskiej Łaski Biskup Łucki Prałat Domowy Jego Świątobliwości D. Ś. T. Ukochanej Młodzieży w Panu! 1938. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 3-4, 89-90.
 • Adolf Szelążek Biskup Łucki Czcigodnym Księżom Prefektom Szkół Diecezji Łuckiej. 1926. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 4, 174-178.
 • Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1939, oprac. Zygmunt Zieliński.1981. Lublin: TN KUL.
 • Biblioteczki dla młodzieży szkolnej; program i podręczniki. 1927. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 1,27.
 • Do ukochanej młodzieży Wołyńskiej. 1926. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 2, 73.
 • Gimnazjum Państwowe Łuckie. 1927. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 3, 196.
 • Gołdyn, Piotr. 2017. Józef Smetana – Czech and Polish working Teacher on Volhynia in the Twenty-Year Interwar Period. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, 9(1). 28-35.
 • Instrukcja dla Ks. Ks. Wizytatorów. 1926. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 2, 81.
 • Jagłowski, A[ntoni]. 1934a. Kościelne Zakłady Wychowawczo-Opiekuńcze w diecezji łuckiej. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 1, 14-16.
 • Jagłowski, A[ntoni]. 1934b. Kościelne Zakłady Wychowawczo-Opiekuńcze w diecezji łuckiej. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 4, 154-157.
 • Karwowska, Beniamina. 2010. Biskup diecezji łuckiej na Wołyniu. W: Ks. Biskup Adolf Piotr Szelążek (1865-1950). Kapłan – Biskup – Wyganiec, red. Beniamina Karwowska, Waldemar Rozynkowski i Leszek Zygner, 31-50. Podkowa Leśna: Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
 • Kowel. 1928. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 1, 40.
 • Kurs dla Kierowniczek Ochron. 1927. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 2, 130-131.
 • Kurs oświatowy Polskiej Macierzy Szkolnej. 1927. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 1, 79.
 • Kursy dla wychowawców i wychowawczyń. 1926. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 1, 51.
 • List pasterski J. E. Księdza Biskupa D-ra Adolfa Szelążka w dwóchsetną rocznicę Kanonizacji św. Stanisława Kostki. 1926. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 2, 72.
 • Lista wizytatorów nauki religii. 1926. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 2, 80.
 • Michalska, Iwonna. 2003. Wybrane problemy metodologiczne wykorzystywania prasy jako źródła w badaniach historii wychowania. W: Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, red. Władysława Szulakiewicz, 127-144. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Nadsyłanie rozkładów godzin religii. 1927. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 10, 690.
 • Poradnia dla samouków Polskiej Macierzy Szkolnej. 1927. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 11, 736.
 • Poświęcenie szkoły powszechnej w Łucku. 1935. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 5, 138.
 • Rekolekcje dla nauczycielek. 1928. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 8, 368.
 • Seminarium małe we Włodzimierzu. 1926. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 1, 51.
 • Sierociniec wzniesiony w Łucku przez Księdza Antoniego Jagłowskiego, Rektora Seminarium Duchownego. 1927. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 10, 710-711.
 • Sodalicja pań nauczycielek. 1928. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 8, 368.
 • Sprawozdania szkolne za 1927 r. 1928. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 3, 134-135.
 • Sprawozdania z wykładów nauki religii. 1926. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 2, 79.
 • W sprawie podręczników do nauki w szkołach powszechny. 1928. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 8, 351-353.
 • W sprawie rekolekcyj dla nauczycielek w Maciejowie. 1928. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 6, 268.
 • Wizyta J. E. Ks. Biskupa D-ra A. Szelążka w Bursie PMS w Łucku. 1927. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 2, 134-136.
 • Zadania Szkolne Duchowieństwa. 1926. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 2, 74-79.
 • Zakaz uczęszczania na odczyty p. Kaden-Bandrowskiego. 1928. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 3, 134.
 • Zjazd Jubileuszowy Polskiej Macierzy Szkolnej. 1926. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 3, 162.
 • Zjazd Koła Księży Prefektów Diecezji Łuckiej. 1934. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 2, 53-58.
 • Złóżmy grosz na oświatę pozaszkolną. 1927. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 11, 734-735.
 • Zwiedzanie „Sierocińca” przez J.E. księdza d-ra Adolfa Szelążka. 1927. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 4, 266-267.
 • Zwiedzanie Zakładu SS. Opatrzności w Dubnie. 1927. Miesięcznik Diecezjalny Łucki, 4, 267.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08eedfad-2298-4a1a-8827-ede7810c6dc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.