PL EN


2018 | 16 | 43-52
Article title

Poiesis a praxis – przeszłość przyszłości pracy ludzkiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy w tym artykule jest zagadnienie pracy ludzkiej w kontekście wybranej koncepcji Arystotelesa oraz próba przeniesienia tej myśli do współczesności. Podstawowym zamierzeniem jest ukazanie pracy jako wartości samej w sobie, poczucia sensu jej wykonywania oraz zwrócenie uwagi na zagadnienie etosu pracy.
EN
The subject of the analysis of this text is the issue of human work in the context of Aristotle’s chosen concept and the attempt to transfer this to the present day. The basic intention is to show work as a value in itself, the feeling of sense of doing it, and draw attention to the issue of the work ethos.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
16
Pages
43-52
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • Badach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, PWN, Warszawa 1979.
 • Biesaga T., Dobro jako ratio cognitionis practicae i podstawa wyróżniania dziedziny praxis, [w:] A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), Osoba i realizm w filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001.
 • Dyczewski L., Praca i kultura, [w:] S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.
 • Gałkowski J.W., Praca i człowiek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1980.
 • Grządziel D., Jakość pracy w edukacji i jej efekty. Implikacje wynikające z arystotelesowskich kategorii praxis i poiesis, „Forum Pedagogiczne UKSW” 2012, nr 2.
 • Hasło: praca, [w:] Encyklopedia powszechna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997.
 • Jan Paweł II, Encyklika Laborem Exercens, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, tom I, Wyd. św. Stanisława B.M Archidiecezji Krakowskiej, Wydawnictwo M, Kraków 2005.
 • Kapias M., Polok G., Etos pracy w perspektywie badań longituidalnych nad preferencjami aksjologicznymi studentów UE Katowice, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 187.
 • Krąpiec M.A., Człowiek w kulturze, Wydawnictwo Tadeusza Radjusza „Gutenberg – print”, Warszawa 1996.
 • Laloux F., Pracować inaczej, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2015.
 • Majka J., Praca jako środek doskonalenia człowieka, [w:] J. Krucina (red.), Jan Paweł II Laborem exercens. Powołany do pracy. Komentarz, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1983.
 • Radziechowski D., Analiza theoria i praxis drogą do identyfikacji humanum (Boecjusz, Wojtyła), „Studia Theologica Varsaviensia” 2010, nr 48/2.
 • Strzeszewski Cz., Praca ludzka, TN KUL, Lublin 1978.
 • Waszkiewicz-Stefańska M., Praca jako główna forma działalności człowieka dorosłego, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2002, nr 3.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, TN KUL, Lublin 2000.
 • Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1957.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08f16b14-a70b-46da-a5a6-5e40e85c0b42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.