PL EN


2015 | 6 | 1 | 11-46
Article title

The Discursive Construction of Vietnamese Communities in Czechia and Poland in the Genre of Documentary Films

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article examines the discursive construction of Vietnamese communities in Czechia and Poland via narratives of the communities’ ordinary members in documentary films. The theoretical framework employed is critical discourse analysis (CDA), and, in particular, the Discourse-Historical Approach (DHA). I focus on two full-length documentary films, Banana Children in Czechia and Warsawers in Poland. These films are assessed and compared regarding their overall style and regarding the discourse topics. I analyse the referential and predicational strategies within the discourse topic of identity. Finally, I link the analysis of identities with the general social and legislative situation of the immigrant communities in the two host countries.
CS
Tento článek se zabývá vietnamskými komunitami v Česku a Polsku a jejich diskurzivní konstrukcí v dokumentárních filmech prostřednictvím narativů běžných členů. Teoretickým rámcem je kritická analýza diskurzu (CDA), konkrétně diskurzivně-historický přístup (DHA). Soustředím se na dva celovečerní dokumentární filmy, Banánové děti v Česku a Warszawiacy v Polsku. Tyto filmy zkoumám a srovnávám z hlediska celkového stylu a z hlediska diskurzivních témat. V rámci diskurzivního tématu identity analyzuji referenční a predikační strategie. Nakonec analýzu dávám do souvislosti s obecnou společenskou a legislativní situací přistěhovaleckých komunit v hostitelských zemích.
Contributors
  • Department of Linguistics and English Language, Lancaster University
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08f1bee1-21b0-4c4d-a48d-844b8cf11149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.