PL EN


2018 | 101-102 Kino europejskie XXI wieku | 317-321
Article title

Has utkany z przeczuć

Title variants
EN
Has Woven From Premonitions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Monografia pióra Annette Insdorf pt. “Intimations. The Cinema of Wojciech Has” (2017) stanowi pierwszą anglojęzyczną próbę całościowego ujęcia twórczości jednego z najważniejszych i najlepiej opisanych w rodzimym filmoznawstwie twórców polskiego kina powojennego. Zwięzła, klasyczna w układzie rozdziałów, ale napisana precyzyjnym językiem i wzorowo skondensowana praca Insdorf stanowi znakomite wprowadzenie w twórczość reżysera, którego główną obsesją tematyczną pozostawał czas w najrozmaitszych przejawach i dla którego formalna doskonałość stanowiła główny wyznacznik poszukiwań estetycznych.
EN
Monograph by Annette Insdorf “Intimations. The Cinema of Wojciech Has” (2017) is the first English-language attempt to comprehensively portray the work of one of the most important and best-described film-makers in the Polish post-war cinema. Concise, classical in a layout of chapters, but written in precise language and exemplary condensed form, Insdorf’s work is a great introduction to the director’s work, whose main thematic obsession was time in the most diverse of its manifestations and for whom formal perfection was the main determinant of aesthetic search.
Year
Pages
317-321
Physical description
Contributors
  • Kolegium Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski
References
  • Kino polskie w dziesięciu sekwencjach pod red. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej (Łódź 1996).
  • M. Maron, Dramat czasu i wyobraźni: Filmy Wojciecha J. Hasa, Universitas, Kraków 2010, s. 73.
  • A. Insdorf , “Intimations. The Cinema of Wojciech Has” (2017)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08f3fd29-6574-4c59-bb93-29c157c6cd2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.