PL EN


2012 | 4(26) | 52-63
Article title

Technologie informacyjno-komunikacyjne jako przesłanka wirtualizacji mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi oparte na wiedzy

Title variants
EN
Information and communication technologies as a condition of virtualization of microenterprises providing knowledge-based services
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Progress in the scope of sending information and communicating between business entities in a radical way has changed the possibilities of business activity. Using modern solutions in the scope of Information and Communication Technologies (ICT) has given wide range of possibilities to communicate with a customer on geographically dispersed markets. The article presents part of author’s research concerning the influence of relation between ICT solutions which are being used and the degree of virtualization of business processes in microenterprises providing knowledge-based services. As a research area the author has chosen accounting offices from Lower Silesia Voivodeship, classifying as microenterprises.
Year
Issue
Pages
52-63
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Adair Ch., Murray B., Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Bartoszewicz G., Integracja procesów biznesowych w rozproszonych systemach gospodarki elektronicznej, [w:] Systemy informacyjne w zarządzaniu, red. J. Korczak, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja PRESS&IT, Warszawa 2009.
 • Borowiecki R., Kwieciński M., Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji.
 • W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków 2003.
 • Chomiak-Orsa I., Zarządzanie projektami informatycznymi, [w:] Procesy informacyjne w zarządzaniu, red. A. Nowicki, M. Sitarska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Cieśliński W., Zarządzanie procesami, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 • Durlik I., Postępy technologii i zarządzanie w nowej globalnej ekonomii, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • Gabryelczyk R., Reengineering, restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstwa, Studia Informatyki Gospodarczej, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2000.
 • Gomółka Z., Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Difin, Warszawa 2009.
 • Hoogeweegen M.R., Teunissen W.J.M., Vervest P.H.M., Wagenaar R.W., Modular network design: Using information and communication technology to allocate production tasks in virtual organization, “Decision Sciences”, Atlanta, 1999, vol. 30.
 • Khalil O., Wang S., Information technology enabled meta-Management for virtual organizations, “International Journal of Production Economics” 2002, vol. 75, iss. 1-2, Elsevier.
 • Lasek M., Integracja systemów informatycznych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2001, nr 9 (620).
 • Leimaster J.M., Weigle J., Krcmar H., Efficiency of virtual organizations – The case of AGI, “Electronic Journal of Organizational Virtualness” 2001, vol. 3, no. 1.
 • Marciszewska A., Podejście procesowe w zarządzaniu małą firmą, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Norris M., E-Biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
 • Oleński J., Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001.
 • Osbert-Pociecha G., Zarządzanie organizacją w warunkach ambiwalencji, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2000.
 • Porter M.E., Strategy and Internet, „Harvard Business Review” 2001.
 • Rutkowska J., Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS, „Problemy Zarządzania” 2005, nr 1.
 • Sitarska M., Zastosowanie technologii informacyjnych w systemie informacyjnym marketingu, [w:] Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, red. A. Nowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Soja P., Stal J., Put D., Bariery integracji międzyorganizacyjnej systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe nr 8, SCENO, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Kielce 2008.
 • Stabryła A., Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Szablewski A., Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009.
 • Szyjewski Z., Rozwój społeczeństwa informacyjnego a metody informatyki, [w:] Informatyka ekonomiczna.
 • Aspekty informatyzacji organizacji, red. A. Nowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Woźniak M., Zarządzanie tworzeniem użytecznego produktu IT – aspekt użytkownika i jego oczekiwań, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 18, Systemy informacyjne w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 119, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08f43ae8-ce7d-4d72-828b-5d4ad7f67dbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.