PL EN


2012 | 39 | 7(460) | 1-9
Article title

Dynamika zmian demograficznych ludności wiejskiej i jej zasobów pracy

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Demography of rural areas in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy rzeczywistych i prognozowanych przemiany demograficznych na obszarach wiejskich na tle analogicznych przemian w mieście. Podkreślając ich trwały charakter, wskazano podstawowe konsekwencje dotyczące postępującego starzenia się społeczeństwa i wynikających stąd zmian w podażowej stronie rynku pracy. Istota niniejszej projekcji sprowadza się do tego, by pewne prawidłowości, zaobserwowane w przeszłości w szeregach chronologicznych wybranych zmiennych demograficznych, w odpowiedni sposób ekstrapolować. Przy czym założono, że wartości parametrów strukturalnych nie ulegają dezaktualizacji w okresie objętym prognozą.
EN
Some current and projected demographic changes in rural areas with reference to corresponding changes in urban areas were pointed out in the paper. Their permanent character was also highlighted, indicating crucial consequences of the progressing society ageing and, as an effect, changes within the supply side of labour market. Analysing trends, one can state that the process of shrinking urban workforce compensation with rural one has been already started. Thus, the necessity to increase the labour resources utilisation index has been also appeared. Though, the advancement of these changes in rural areas will be lower than in urban areas, these changes are both inevitable and unidirectional in perspective of decades.
Year
Volume
39
Issue
Pages
1-9
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08f78219-1dfa-41f8-bfb1-09b92a8735e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.