Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 242-254

Article title

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów w Polsce

Content

Title variants

EN
The level of socio-economic development of the districts in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule dokonano analizy poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów w Polsce na podstawie 43 wskaźników ujętych w ramach 4 czynników rozwoju regionalnego: kapitału ludzkiego materialnego, kapitału finansowego, kapitału ludzkiego oraz innowacyjności. Celem artykułu jest określenie zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego Polski w układzie powiatów. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, a także poziom rozwoju jego czynników zostanie przedstawiony na podstawie syntetycznego miernika ukazującego odległość taksonomiczną danego powiatu od ustalonego wzorca rozwoju. W opracowaniu postanowiono zweryfikować hipotezę, według której rozwój społeczno- gospodarczy powiatów w Polsce jest mocno zróżnicowany, a najwyższy jego poziom odnotowuje się w największych miastach będących jednocześnie stolicami województw: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach.
EN
The article presents the level of socio-economic development of districts in Poland. The level of socio-economic development as well as the level of development of its factors has been described on the basis of a synthetic measure showing the taxonomic distance of a tested district from the established development pattern resulting from the limitation of the output indicators by Hellwig’s method. The article verified the hypothesis according to which the socio-economic development of districts in Poland is highly diversified, while its highest level is recorded in the largest cities being at the same time the capitals of voivodships.

References

 • Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Grosse T.G., 2004, Poland and the European Union new cohesion policy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • GUS, Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl (dostęp: 12.05.2018).
 • Hellwig Z., 1990, Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Iyer S., Kitson M., Toh B., 2005, Social capital, economic growth and regional development, Regional Studies, nr 8, s. 1015-1040.
 • Jajuga K., Walesiak M., 2007, Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Maddala G.S., 2013, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Spychała M., 2016, Zmiany w strukturze oraz intensywności pomocy regionalnej w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 4, s. 278-289.
 • Stec M., 2012, Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 25, s. 180-190.
 • Stiglitz J.E., 2004, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-08fa0742-bab8-4219-84dd-fa02d7094e42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.