PL EN


2015 | 8 | 1(26) | 221-231
Article title

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkole wyższej – próba oceny jakości kształcenia na podstawie wybranych wskaźników

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Edukacja prowadzona w uczelniach powinna odbywać się z zachowaniem wysokich standardów jakości kształcenia, którą można ocenić na podstawie określonych wskaźników. W artykule przedstawiono krytyczną analizę wskaźników wybranych do oceny jakości kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dokonano jej na podstawie badań diagnostycznych nauczycieli akademickich UMCS w Lublinie oraz Uniwersytetu Islandzkiego w Reykjaviku. Uzyskane wyniki badań porównano ze światowym wskaźnikiem rozwoju zrównoważonego ( HDI) i wskaźnikiem poziomu edukacji (EDI). Badania w Islandii przeprowadzono w ramach projektów finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – FSS.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Bołtromiuk A., Polskie społeczeństwo wobec idei i zasad zrównoważonego rozwoju, „Problemy ekorozwoju”, 2010, vol.5, nr 2
 • Bołtromiuk A., Zrównoważony rozwój w percepcji polskiego społeczeństwa, (w:) Poskrobko B. (red.): Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Materiały do studiowania. Białystok 2010
 • Bołtromiuk A., Burger T., Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008. Warszawa 2008
 • Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”. Warszawa1993
 • Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Warszawa 2008
 • Gajuś-Lankamer E., Wójcik A.M., Education for sustainable development. Theory – Practice – Research. Lublin, 2013
 • Gajuś-Lankamer E., Wójcik A.M, Potrzeba i warunki kształcenia dla zrównoważonego rozwoju w szkole wyższej, (w:) Sitarska B., Jankowski K., Droba R. (red.): Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej. Siedlce 2009
 • Jelonek M., Skrzyńska J., Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym – uwagi wstępne, (w:) Przybylski W., Rudnicki S., Szwed A. (red.): Ewaluacja jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – metody, narzędzia, dobre praktyki. Kraków 2010
 • UNESCO, Teaching and learning: Acheving quality for all, EFA Global Monitoring Report, 201, 3/4, 2014
 • United Nations Development Programme, The Rise of the South:Human Progress in a Diverse World, Human Development Report 2013, 2013
 • Wawak T., Wawak S., 2001, Polemiczny głos w sprawie jakości kształcenia w Polsce na przykładzie nauk ekonomicznych, „Problemy Jakości”, nr 10
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09004c6c-4870-4628-80ea-eb9442959f3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.