PL EN


2012 | 8 | 73-93
Article title

Wyzwania europejskiej polityki spójności

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
8
Pages
73-93
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
 • Bossak J.W., W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw, Warszawa 2006.
 • Burko Z., Europejska Przestrzeń Badawcza, „Pauza Akademicka” 2009, nr 44.
 • Castells M., Hall P., Technopoles of the World. The Making of 21st Century Industrial Complexes, London and New York 1994.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, „Studia Regionalne i Lokalne” 2000, nr 1(1).
 • Grosse T., Europa na rozdrożu, Warszawa 2008.
 • http://www.euroada.org/site/files/Regional%20development/Barca_report.pdf.
 • http://www.Europarl.Europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=PL&id=153. http://ec.Europa.eu/budget/index_en.cfm.
 • http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Dokumen-ty/Documents/6_Nowy_paradygmat_robocza.pdf.
 • http://www.nytimes.com/2012/02/01/opinion/making-it-worse-in-europe html?scp=1&sq=fiscal%20 compac t&st=cse.
 • Kawiński M., Austria krytykuje propozycje budżetu UE, „Wprost” 2011, nr 36 (1491).
 • Kołodko A., Żeby budżet Unii był po naszej myśli, „Gazeta Prawna” 2011, nr 3756(83).
 • Kraśko E., Oszczędzanie na polityce spójności zaszkodzi płatnikom netto do budżetu UE, „Gazeta Prawna” 3680(44), 2011.
 • Kwieciński J., Nowy budżet UE na lata 2014–2020, „Nowy Ekran” 2011, nr 8.
 • Manual O., Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Bruksela 2005, s. 32.
 • Nyga-Łukaszewska H., Klimat i energia w nowej strategii EU 2020, „Analizy i Opinie” 2010, nr 9.
 • Putnam R., Democracies In flux: the evolution of social capital In contemporary society, Oxford 2004.
 • Redukcja budżetu UE to zahamowanie Unii, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2004, nr 1(6).
 • Reiljan J., Hinrikus M., Ivanov A., Key Issues in Defining ald Analysing the Competitiveness of a Country, Tartu 2000.
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna, Warszawa 2009.
 • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego roku 2020, Warszawa 2006.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007– 2013, Warszawa 2009.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Warszawa 2009.
 • Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, Bruksela 2008.
 • Żakowski J., Koniec Przyszłości, „Polityka” nr 1(28400) z dn. 03.01.2012. http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16803157.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-090489f7-ed2c-430d-8dd3-195d90f8431d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.