PL EN


2016 | 15 | 4 | 65-86
Article title

Porwania rodzicielskie w świetle polskiego orzecznictwa karnego w ujęciu prawnym i kryminologicznym (na podstawie badań aktowych)

Content
Title variants
EN
Parental child abduction in the light of Polish criminal case law from the legal and criminological perspective (based on the research of court files)
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie jest pokłosiem badań akt spraw sądowych rozpoznanych na podstawie art. 211 Kodeksu karnego (kk; określającego przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego), w których sprawcą występku był rodzic porwanego dziecka. Analiza akt pozwoliła osiągnąć główne założenia towarzyszące realizacji prac badawczych nad tytułową problematyką, a mianowicie poznanie prawnej i kryminologicznej perspektywy przestępstwa porwania rodzicielskiego oraz wyrosłego na jego gruncie orzecznictwa karnego. Aspekty te posłużyły za punkt wyjścia niniejszego artykułu, którego zasadniczym celem jest przedstawienie wyników badań aktowych w zakresie sądowej reakcji na porwania rodzicielskie oraz wyeksponowanie tendencji orzeczniczych w sprawach rozpoznawanych na podstawie przepisu art. 211 kk.
EN
This article is the aftermath of completed research records of court cases recognized on the basis of art. 211 of the Criminal Code (the crime of abduction or detention of a minor), in which the perpetrator was a parent kidnapped child. Analysis of the act made it possible to achieve the main objectives of the research that accompanied the project. The research shows the legal and criminological perspective of parental kidnapping. The paper also presents the criminal case law on parental child abduction. These aspects served as the starting point for the submitted study, whose principal aim is to present the results of research in the field of court files of reaction of the judiciary on parental kidnapping and expose trends in jurisdiction in cases examined on the basis of the provision of art. 211 of the Criminal Code.
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
65-86
Physical description
Contributors
  • Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0905438a-4c54-4ca6-8c91-ec26f34f84a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.