PL EN


2017 | 44 | 9(522) | 30–31
Article title

MINIMUM SOCJALNE W 2016 R. DANE ŚREDNIOROCZNE

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS IN 2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono szacunki minimum socjalnego dla 2016 r., na podstawie średniorocznych notowań cen udostępnionych przez GUS. Miniony rok stanowił okres gasnącej deflacji i powracającej w ostatnich miesiącach zwyżki cen. W 2016 r. wartości minimum socjalnego wzrosły: od 1,4% w gospodarstwach emeryckich do 2% w gospodarstwie z dwojgiem dzieci na utrzyma­niu. Wartości minimum socjalnego powracają na ścieżkę wzrostów.
EN
The article presents estimates of social minimum baskets based on average prices of 2016. Social minimum values return to the path of growth. The main growth factor was a higher food basket, whose dynamics was higher than the CPI. The cost of housing also grew (albeit modestly), despite a slight drop in the CPI in this group.
Year
Volume
44
Issue
Pages
30–31
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
  • Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej, IPiSS, Warszawa.
  • Deniszczuk L. (1977), Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, Studia i Materiały IPiSS, Zeszyt Nr 10, Warszawa.
  • Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kategoria minimum socjalnego, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
  • Golinowska S. (1997), Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
  • GUS (2015), Ubóstwo w Polsce w latach 2013–2014, Warszawa.
  • GUS (2016), Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r. (na podstawie budżetów gospodarstw domowych), Opracowanie sygnalne, maj, Warszawa.
  • GUS (2017a), Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r., Warszawa.
  • GUS (2017b): Biuletyn statystyczny, nr 1, Warszawa.
  • Kurowski P. (2002), Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji – dotychczasowe podejście w: Kategorie i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa. (Czym jest minimum socjalne?), konferencja 10.12.2002, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0905b0d6-b5b5-42a8-ab39-88d9749cc42a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.