Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 9(522) | 30–31

Article title

MINIMUM SOCJALNE W 2016 R. DANE ŚREDNIOROCZNE

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS IN 2016

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono szacunki minimum socjalnego dla 2016 r., na podstawie średniorocznych notowań cen udostępnionych przez GUS. Miniony rok stanowił okres gasnącej deflacji i powracającej w ostatnich miesiącach zwyżki cen. W 2016 r. wartości minimum socjalnego wzrosły: od 1,4% w gospodarstwach emeryckich do 2% w gospodarstwie z dwojgiem dzieci na utrzyma­niu. Wartości minimum socjalnego powracają na ścieżkę wzrostów.
EN
The article presents estimates of social minimum baskets based on average prices of 2016. Social minimum values return to the path of growth. The main growth factor was a higher food basket, whose dynamics was higher than the CPI. The cost of housing also grew (albeit modestly), despite a slight drop in the CPI in this group.

Year

Volume

44

Issue

Pages

30–31

Physical description

Contributors

  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

  • Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej, IPiSS, Warszawa.
  • Deniszczuk L. (1977), Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, Studia i Materiały IPiSS, Zeszyt Nr 10, Warszawa.
  • Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kategoria minimum socjalnego, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
  • Golinowska S. (1997), Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
  • GUS (2015), Ubóstwo w Polsce w latach 2013–2014, Warszawa.
  • GUS (2016), Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r. (na podstawie budżetów gospodarstw domowych), Opracowanie sygnalne, maj, Warszawa.
  • GUS (2017a), Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r., Warszawa.
  • GUS (2017b): Biuletyn statystyczny, nr 1, Warszawa.
  • Kurowski P. (2002), Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji – dotychczasowe podejście w: Kategorie i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa. (Czym jest minimum socjalne?), konferencja 10.12.2002, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0905b0d6-b5b5-42a8-ab39-88d9749cc42a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.