PL EN


2011 | 1 |
Article title

Idee pedagogiczne Anny Freud jako przykład zastosowania elementów psychoanalizy w edukacji

Content
Title variants
EN
The pedagogical ideas of Anna Freud as an example of application of the elements of psychoanalysis in education
Languages of publication
Abstracts
PL
Autorka podejmuje próbę wskazania charakterystycznych dla teorii psychoanalitycznej mechanizmów w procesie uczenia się – nauczania, ujętych po raz pierwszy w tym kontekście przez Annę Freud. Elementem integralnym pracy jest biografia pionierki psychoanalizy dziecięcej, a przede wszystkim innowacyjne metody kształcenia stosowane przez nią w utworzonej samodzielnie szkole (the Matchbox School). Głównym punktem prezentowanych treści staje się założenie, iż na postawy, jakie przyjmuje pedagog wobec swoich uczniów mają wpływ jego własne doświadczenia edukacyjne z dzieciństwa – zarówno te osadzone w rzeczywistości materialnej, jak również psychicznej. Zakończenie stanowi skrócona wersja studium przypadku obrazującego proces identyfikacji oraz jego konsekwencje dla relacji nauczyciel – uczeń.
EN
The author attempts to point out the mechanisms in the process of learning – teaching characteristic for the theory of psychoanalysis, which have been expressed in this context by Anna Freud. The integral element of the paper is the biography of the pioneer of the children’s psychoanalysis, especially the innovative methods of education applied by her in the independently created school (the Matchbox School). The main part of the presented content is the assumption that the attitudes of the pedagogue towards the students are affected by one’s own educational experiences from the childhood – both those rooted in the material reality, as well as in the psychological. The conclusion consists of an abridged version of a case study illustrating the process of identification and its consequences for the teacher – student relationship.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Bibliografia
 • Britzman D. P., After-Education. Anna Freud, Melanie Klein, and Psychoanalytic Histories of Learning, New York 2003.
 • Britzman D. P., Pitt A. J., Pedagogy and Transference: Casting the Past of Learning Into Presence of Teaching, Ohio 1996.
 • Burlingham M. J., The Last Tiffany: A Biography of Dorothy Tiffany Burlingham, New York 1989.
 • Edgcumbe R, Anna Freud, Gdańsk 2007.
 • Erikson E., Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004.
 • Erikson E., Erikson J., Dorothy Burlingham’s school in Vienna, New York 1980.
 • Freud A., Psychoanalysis for Teachers and Parents, Boston 1935/1960.
 • Freud A., Burlingham D., Infants without Families and Reports on the Hampstead Nurseries 1939-1945, New York 1944/1974.
 • Freud A., Psychoanalytic Knowledge and its Application to Children Services, [w:] The writings of Anna Freud, New York 1964/1969.
 • Freud A., Ego i mechanizmy obronne, Warszawa 2007.
 • Heller P., Anna Freud’s Letters to Eva Rosenfeld, Madison 1992.
 • Laplanche J., Pontalis J. B., The language of psychoanalysis, London 1988.
 • Midgley N., The ‘Matchbox School’ (1927-1932): Anna Freud and the idea of a ‘psychoanalytically informed education’, London 2008.
 • Solnit A., A legacy: Anna Freud’s Views on Childhood and Development, New York 1997.
 • Young-Bruelh E., Anna Freud, London 1991.
 • Netografia
 • Women's Intellectual Contributions to the Study of Mind and Society. A biography of Anna Freud, http://www.webster.edu/~woolflm/annafreud.html#anna, 22.07.2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09134068-fe9f-4a0c-9403-23c2c0da82c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.