PL EN


2017 | 477 | 24-39
Article title

Regionalna charakterystyka wybranych aspektów ekoaktywności przedsiębiorstw przemysłowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Aktywność przedsiębiorstw przemysłowych jest jednym z ważnych elementów rozwoju regionów. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki analizy wojewódzkiego zróżnicowania aktywności przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie nakładów i działalności innowacyjnej związanych z ochroną środowiska. Ten obszar aktywności przedsiębiorstw jest szczególnie interesujący z punktu widzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju (ZR) jako długookresowego procesu skierowanego na poprawę jakości życia poprzez synchronizację i harmonizację działań właściwie we wszystkich obszarach aktywności człowieka. Analiza została przeprowadzona jako element modelu PSR (przyczyna – stan – reakcja) w układzie gospodarka – środowisko – instrumenty ekonomiczne w części prezentującej instrumenty ekonomiczne dotyczące aktywności przedsiębiorstw przemysłowych. Badaniem objęto 16 województw Polski w 2014 r. Dla wybranych zagadnień wyniki zaprezentowano w ujęciu dynamicznym (w odniesieniu do danych z 2012 r.).
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0917e160-6211-406c-9642-0616aac1d2c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.