PL EN


Journal
2012 | 4 | 10-15
Article title

Postawy społeczne wobec chorych psychicznie

Content
Title variants
EN
Social attitueds towards mentally ills
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Problem postaw wobec osób chorych psychicznie oraz społeczne wyobrażenie na ich temat są zagadnieniami, którym warto się przyjrzeć, ponieważ pozyskana w ten sposób wiedza może okazać się niezwykle cenna dla zmiany sposobu odbioru chorych psychicznie. Cel pracy. Poznanie poziomu wiedzy badanych na temat chorych psychicznie oraz prezentowanych wobec nich społecznych postaw i emocji. Materiał i metoda. Badaniem ankietowym objęto 200 dorosłych, z tego 130 kobiet i 70 mężczyzn w różnych przedziałach wiekowych. Respondenci pochodzili z miast i wsi powiatu gliwickiego i strzeleckiego. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta autorska. Wyniki. Swoją wiedzę na temat chorych psychicznie 5% ankietowanych oszacowało na wysokim poziomie, 39% - na poziomie umiarkowanym, 38,5% - znikomym, a 7,5% przyznało, że nie posiada wiedzy na ten temat. Zdecydowana większość respondentów uznała chorobę psychiczną za chorobę przewlekłą, którą należy leczyć. 60% ankietowanych nie miałoby nic przeciwko temu, gdyby w ich sąsiedztwie wybudowano ośrodek zajmujący się chorymi psychicznie, 33,5% byłoby za, 6,5% przeciw. Mimo że 46,50% badanych uważa, że chorego psychicznie należy przygotować do życia, to tylko 15,5% wyraziło akceptację dla możliwości zakładania przez nich rodzin, a z kolei 49,5% było temu przeciwne. Wnioski. Deklarowany poziom wiedzy na temat chorób psychicznych wśród ankietowanych nie jest niski, ale też nie należy do satysfakcjonujących. Wyobrażenia na temat chorób psychicznych są wśród respondentów mocno zróżnicowane. Jednak zdecydowana większość traktuje chorobę psychiczną jak każdą chorobę przewlekłą, którą należy leczyć. Mimo deklaracji otwarcia się na problemy osób dotkniętych chorobą psychiczną, badani nadal pozostawiają oni sobie pewien margines, wykazując dużo niższą tolerancję.
EN
Introduction: The problem of the attitude towards mentally ill people and the way the patients are perceived by the society constitute the topic which seems to be worth a closer look, as the knowledge obtained might be of great value to change the way these people are treated. Aim of the study: The aim of the study is to learn what the level of knowledge about the mentally ill is and what the attitudes and emotions these people evoke. Material and method: The questionnaire has been answered by 200 adults, including 130 women and 70 men representing different age groups. The respondents lived both in towns or villages of Strzelecki and Gliwicki regions. The questionnaire was generated by the author of the study herself. Results: 5 per cent of the respondents have estimated their knowledge about mentally ill people at a high level, while 39 per cent at a moderate level, with 38.5 per cent at a low level but would like to learn more and, finally, 7.5 per cent admitted having no information on the topic. The majority of the interviewees claimed that the mentally ill are scared of interpersonal contacts in public places, feel uncomfortable seeing people’s reactions to them and they are afraid of being judged. In addition, they feel worse, ashamed and fear of being laughed at. Conclusions: The level of the knowledge about mentally ill people seems to be satisfactory, although insufficient. The causes of their social withdrawal might be found among intolerance, lack of acceptance of their behaviours and the way they function in the society
Journal
Year
Issue
4
Pages
10-15
Physical description
Dates
accepted
2012-11-20
Contributors
References
  • Kurpas D, Miturska H, Kaczmarek H. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby psychicznej. W: Kurpas D, Miturska H, Kaczmarek M, red. Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2008.
  • Jarosz M. Lekarz psychiatra i jego pacjent. Wyd 2. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PWL; 1990.
  • Dla Nas. 2006; 8: 16-17.
  • Semple D, Smyth R, Burns J, Darjee R, McIntosh A. Oksfordzki podręcznik psychiatrii. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007.
  • Wilczek – Rużyczka E. Komunikowanie się z chorym psychicznie. Lublin: Wydawnictwo CZELEJ; 2007.
  • Lieberman J.A, Stroup T.S, Perkins D.O, red. The American Psychiatric Publishing Schizofrenia. Budapeszt: Oriold&Company’s Publisher and Services Ltd; 2006.
  • Cebulak M. Program edukacyjny „Zrozumienie, akceptacja i pomoc dla chorych na schizofrenią”. Psychiatr Pol 2004; supl. 38, 3: 33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-091a3588-e80c-4779-9b3a-81bf0ed818f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.