Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 228 | 128-139

Article title

Analiza konwergencji stóp procentowych w Polsce i Czechach w kontekście wejścia do UGW

Content

Title variants

EN
Convergens of interest rates in Poland and Czech before accession to EMU

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu1 jest analiza konwergencji stóp procentowych strefy euro oraz dwóch krajów-członków UE z derogacją w kwestii przyjęcia euro – Polski i Czech. Teoria integracji postuluje występowanie pełnej konwergencji stóp procentowych w długim okresie. Oznacza to zatem, iż ewentualna premia za ryzyko powinna maleć w czasie. W artykule postawiono hipotezę, iż następuje konwergencja nominalna między strefą euro a Polską i Czechami, lecz jej tempo jest bardzo słabe. Uzyskane wyniki wskazują, iż w przypadku Polski premia za ryzyko maleje, jednak pozostaje dodatnia. W przypadku Czech dane postulują stałą, dodatnią premię za ryzyko. Hipoteza jest weryfikowana za pomocą modeli wektorowej korekty błędem (VECM).
EN
This paper aims at examining the degree of the long-run interest rate convergence in the context of Poland’s and Czech’s accession to EMU. From this point of view it is frequently argued that the expectations of country’s monetary integration should manifest themselves in long-run interest rate convergence. At the same time this implies falling risk premiums. In this paper we raise the question of the actual speed of such convergence and question the existence of this phenomenon in Poland and Czech Republic. The main hypothesis of the article is verified using a VECM model of uncovered interest rate parity.

Year

Volume

228

Pages

128-139

Physical description

Contributors

References

  • Bernanke B., Blinder A. (1992), The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission, “American Economic Review”, No 82, s. 901-921.
  • Goczek Ł. (2012), Przyczyny kryzysu fiskalnego w Unii Europejskiej [w:] Józef M. Fiszer (red.), Bilans polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
  • Goczek Ł., Mycielska D. (2014), Gotowi na euro? Badanie empiryczne faktycznej swobody polskiej polityki pieniężnej, „Bank i Kredyt”, nr 45(3), s. 267-290.
  • Goczek Ł., Mycielska D. (2013), VECM Approach to Interest Rate Convergence [w:] J. Górski, K. Opolski (red.), Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro? Where Is the Eurozone Heading? Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  • [www 1] http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html, Country Default Spreads and Risk Premiums 2014 (dostęp: 3.09.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-091eda3a-b427-465b-81d2-da4c006d0349
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.