PL EN


2016 | 63 | 5: Teologia duchowości | 53-69
Article title

The Contemplation of God the Father's Mercy in Jesus Christ

Title variants
PL
Kontemplacja miłosierdzia Boga Ojca w Jezusie Chrystusie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Papal invitation to contemplate the face of the merciful God is a call for not contenting oneself with a superficial prayer or a prayer which detaches one from everyday matters. A special way of accepting the mercy of God takes place in the sacraments, e.g., in Baptism, in the Eucharist, in the Sacrament of Reconciliation. God wants to raise man at every moment of his life. Contemplation is acceptance of the mercy of God and at the same time it means drawing strength which is necessary for a man to become merciful. Engaging the whole human person in the act of contemplation allows the Holy Spirit to pour into it a desire to be merciful to others.
PL
Papieskie zaproszenie do kontemplowania oblicza miłosiernego Boga jest wezwaniem do tego, by nie zadowalać się modlitwą powierzchowną bądź taką, która odrywa od spraw życia codziennego. Szczególny sposób przyjmowania miłosierdzia Boga dokonuje się w sakramentach, np. w Chrzcie Świętym, w Eucharystii, w Sakramencie Pojednania. Bóg pragnie podnosić człowieka w każdej chwili jego życia. Kontemplacja jest przyjmowaniem miłosierdzia Boga i jednocześnie czerpaniem siły, by stać się człowiekiem miłosiernym. Angażowanie w kontemplacji całej osoby ludzkiej pozwala Duchowi Świętemu wlać w nią pragnienia bycia miłosiernym dla innych.
Keywords
Contributors
 • Institute of Spirituality at the John Paul II Catholic University of Lublin
References
 • Benedykt XVI. Encyklika Deus caritas est. Poznań: Wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha, 2006.
 • Chmielewski, Marek and Królikowski, Janusz. Duchowość uczynków miłosierdzia. Materiały duszpasterskie na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (8 XII 2015−20 XI 2016). Lublin−Skarżysko-Kamienna: Wyd. “Polihymnia”, 2015.
 • Daniélou, Jean. Trójca Święta i tajemnica egzystencji. Trans. M. Tarnowska. Kraków, 1994.
 • Élisabeth de la Trinité. Œuvres complètes. Édition critique réalisée par le Père Conrad De Meester, carme. Préface du cardinal Albert Decourtray archevêque de Lyon. Paris, 19962.
 • Enciclopedia della preghiera. Ed. C. Rossini and P. Sciadini. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007.
 • Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Wyd. Znak, 1996.
 • Franciszek. Bulla Misericordiae vultus. Wrocław: Wydawnictwo TUM, 2015.
 • Gamarra, Saturnino. Teología Espiritual. Madrid: Wyd. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), 2004.
 • Gils, Féliks and Guillet, Jacques. “Oblicze”, in Słownik Teologii Biblijnej. Ed. X. Léon-Dufour, 584−585. Poznań: Wyd. Pallottinum, 1990.
 • Herráiz García, Maximiliano. “Preghiera contemplativa”. In Enciclopedia della preghiera. Ed. C. Rossini and P. Sciadini, 307−315. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007.
 • Jan Paweł II. “Encyclical Dives in Misericordia”. In: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 77−139. Kraków: Wyd. Znak, 1996.
 • Jan Paweł II. List apostolski Novo millennio ineunte. Wrocław: Wydawnictwo TUM, 2001.
 • Mielcarek, Krzysztof. “Oblicze. 1. W Biblii”. In Encyklopedia Katolicka. Ed. E. Gigilewicz, vol. 14, 190. Lublin: TN KUL, 2010.
 • Misiurek, Jerzy. “Oblicze. 2. W duchowości”. In Encyklopedia Katolicka. Ed. E. Gigilewicz, vol. 14, 190−192. Lublin: TN KUL, 2010.
 • Morris, L. “Miłosierdzie”. In Słownik teologii św. Pawła. Ed. G.F. Hawthorne and R.P. Martin and D.G. Ried, 475−477. Warszawa: Wyd. “Vocatio”, 2010.
 • Nicolas, Jean-Hervé. Sintesi Dogmatica. Dalla Trinità alla Trinità. Vol. 1−2. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1991−1992.
 • Popowski, Remigiusz. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Warszawa: Wyd. “Vocatio”, 1995.
 • Słownik Teologii Biblijnej. Ed. X. Léon-Dufour. Poznań: Wyd. Pallottinum, 1990.
 • Słownik teologii św. Pawła. Ed. G.F. Hawthorne and R.P. Martin and D.G. Ried. Warszawa: Wyd. “Vocatio”, 2010.
 • Sorrentino, Domenico. L'esperienza di Dio. Disegno di teologia spirituale. Asisi: Wyd. Citadella Editrice, 2007.
 • Św. Ignacy Loyola. Ćwiczenia duchowne [Spiritual exercises]. Kraków: Wyd. WAM, 1996.
 • Św. Jan od Krzyża. Dzieła. Kraków: Wyd. OO. Karmelitów Bosych, 19864.
 • Św. Teresa od Jezusa. Dzieła. Vol. 1−3. Kraków: Wyd. OO. Karmelitów Bosych, 1987−19953.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-092177ef-18d7-410e-9d61-82af2803edc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.