PL EN


2016 | 9 | rb.ujw.pl/social
Article title

Ewolucja paradygmatu współzarządzania (governance) i problemy w jego wdrażaniu

Authors
Content
Title variants
EN
Governance paradigm evolution and problems in its implementation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Globalizacja, rozwój technologiczny oraz kształtowanie się nowoczesnych społeczeństw obywatelskich niosą zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej. Celem artykułu jest omówienie współczesnych koncepcji zarządzania publicznego: nowego zarządzania publicznego oraz koncepcji kształtujących się na bazie idei governance. W we wnioskach krytycznie odniesiono się do możliwości zastosowania tego paradygmatu, wskazując na obiektywne bariery związane z naturą biurokracji oraz kapitałem społecznym.
EN
Globalization, technical progress and emerging of modern civic societies cause significant changes in the public administration. The main goal of the paper is to describe contemporary conceptions of the public governance: new public governance and other conceptions like multilevel governance. The author concludes with pointing at various problems in implementation of this paradigm that are related to the nature of bureaucracy and social capital.
Year
Issue
9
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0921b4dd-f491-4b9b-baa8-bed3a081c667
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.