PL EN


2010 | 1 |
Article title

Praktyczne kwestie związane z umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Title variants
EN
The practical aspects concerning the redemption of shares in the private liability company
Languages of publication
Abstracts
PL
W związku z dynamicznym rozwojem stosunków gospodarczych w ostatniej dekadzie oraz wzrostem ilości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), problematyka umorzenia udziałów w spółkach z o.o. nabrała praktycznego waloru. Jeszcze kilka lat wstecz zagadnienie umarzania udziałów w spółce z o.o. pozostawało poza obszarem zainteresowań zarówno doktryny, jak i orzecznictwa. Ze względu na niedoskonałe rozwiązania w tej materii zawarte w Kodeksie handlowym oraz liczne wątpliwości teoretyczne, instytucja ta nie znajdowała praktycznego zastosowania w działalności spółek z o.o.
EN
The paper examines the grounds and the types of the redemption of shares in the private liability company under the Code of Commerce Companies of Poland. There are two main types of the redemption of shares: voluntary (gratuitous) and compulsory redemption and one sub-type – automatic redemption. The legal grounds of the application of the institution of redemption of shares are prescribed in art. 199 of the Code of Commerce Entities. In particular, there are also two possibilities of the performance of the redemption of shares – the redemption by net profit and by the reducing of the share (nominal) capital of the Ltd. Author of the paper also elaborates about the aspect of the compensation for the redemption of shares.
Year
Issue
1
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • M.A. Zaremba, M. Wierzbicki, Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zagadnienia praktyczne, Radca Prawny 2007, nr 4,
 • W. Popiołek, Umorzenie udziałów i akcji w kodeksie spółek handlowych, Rejent 2001, nr 8–9, nr 7–8,
 • C. Wiśniewski, Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, PUG 91, nr 8–9,
 • A. Koch, Przesłanki i sposoby umorzenia udziałów w spółce z o.o., Rejent 1995, nr 2,
 • S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. II. Komentarz do artykułów 151–300, wyd. C.H. Bech 2005,
 • J. Wiśniewski, Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – część II, Glosa 2001, nr 12,
 • J. Frąckowiak, A. Kidyba i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LexisNexis 2008,
 • A. Herbet, Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Studia Prawnicze 1999, nr 4,
 • A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2001,
 • M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007,
 • T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1999,
 • R. Pabis, Nowelizacja kodeksu spółek handlowych (cz. I), Prawo Spółek 2004, nr 3,
 • M. Bielecki, Problematyka przymusowego i automatycznego umorzenia udziałów w spółce z o.o., Prawo Spółek 2008, nr 9,
 • A. Opalski, Umorzenie i nabycie własnych praw udziałowych, Prawo Spółek 2004, nr 10,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09279614-6b9d-47cb-80fb-2fd57d150f95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.