PL EN


2015 | 4 (63) | 51-63
Article title

Wymiary i skutki saturacji medialnej w przestrzeniach otwartych i zamkniętych na przykładzie analiz centrum handlowego Sky Tower i projektu P.I.W.O.

Content
Title variants
EN
Dimensions and effects of media saturation in open and closed spaces. A case studies of Sky Tower shopping mall and P.I.W.O. Light Show project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest saturacja medialna. W pierwszej części została zaprezentowana dyskusja nad relacją między saturacją a mediatyzacją oraz wskazano założenia teoretyczne koncepcji saturacji, w tym dwa jej główne typy: saturację technologiczną i saturację procesami mediowanymi. Opisano również narzędzie analizy, czyli fi guracje komunikatywne. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań nad dwoma przypadkami: analizę saturacji przestrzeni zamkniętej na przykładzie galerii handlowej Sky Tower oraz saturacji przestrzeni otwartej na przykładzie projektu P.I.W.O. W podsumowaniu uwzględniono wnioski metodologiczne i sformułowano postulat transdyscyplinarnych badań nad saturacją medialną.
EN
The article is dedicated to media saturation. Firstly, it presents a discussion on the relationship between saturation and mediatization. The theoretical assumptions on media saturation are indicated here with a reference to two general types: technological saturation and mediated processes saturation. In addition to this, an analytical tool of communicative fi gurations is being described. Secondly, the analysis of saturation of two case studies – closed space Sky Tower shopping mall and open space P.I.W.O. Light Show project – helps to formulate methodological conclusions as well as recommendations for transdisciplinary research on media saturation going forward.
Year
Issue
Pages
51-63
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0927c3e9-475c-4559-8e38-4244638928c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.