PL EN


2014 | 17 | 235-238
Article title

Publikacje za rok 2014

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
17
Pages
235-238
Physical description
Dates
published
2014
References
 • Bujak A., Papieskie Wadowice, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2014
 • Graff T., Professor Marcin Wadowita (1567-1641), an Example of a Brilliant Academic Career in Old Kraków, w: red. Hrehor H., Pekár M., Transformation of Central e uropean Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava): from the middle ages to the end of the 18 th Century, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013
 • Graff T., Wadowice, w: Encyklopedia katolicka, red. Gigilewicz E., t. XX, Lublin 2014
 • Graff T., Marcin Wadowita, w: Encyklopedia katolicka, red. Gigilewicz E., t. XX, Lublin 2014
 • Graff T., Zembrzyce, w: Encyklopedia katolicka, red. Gigilewicz E., t. XX, Lublin 2014
 • Korzeniowski J.I. , Chłopcy z Zielonych Stawów, Gdynia 2014
 • Meus K., Konspirator i pozytywista: różne oblicza Józefa barona Bauma von Appelshofen (1821-1883), w: Piekło i niebo Polaków: powstania narodowe, bunty i rewolucje: inspiracje ‒ kontynuacje ‒ spory ‒ pamięć, t. 2, red. Sikorski T. , Śliwa M. , Wątor A. , Kraków 2014
 • Meus K., Lata gimnazjalne świętego Józefa (Biby) Bilczewskiego, „Folia Historica Cracoviensia”, vol. 19/2013
 • Meus K., Młodzież chłopska w wadowickim gimnazjum w latach 1866-1914, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego”, Oddział w Krakowie, nr 12/13, 2014
 • Meus K., Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013
 • Nowakowski A., Historiografia gniazd sokolich powiatu wadowickiego, w: Losy gniazd Sokoła w wybranych dzielnicach Polski po II wojnie światowej, red. A. Nowakowski, T. Zych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014
 • Nowakowski A., Likwidacja gniazda Sokoła w Wadowicach w latach 1945-1949, w: Losy gniazd Sokoła w wybranych dzielnicach Polski po II wojnie światowej, red. Nowakowski A., Zych T., Rzeszów 2014
 • Nowakowski A., Zarys dziejów kolei w Kalwarii Zebrzydowskiej na tle dziejów kolei galicyjskiej i małopolskiej. W 130-lecie doprowadzenia kolei do Kalwarii (1884-2014), Rzeszów 2014
 • Ratajczak T., Modlitewnik jarmarczno-odpustowy. Próba definicji, „Literatura Ludowa”, 2014, nr 1
 • Witkowski K., Wadowicki garnizon austriackiego 56. pułku piechoty, „Gazeta Górska”, 2014, nr 4 (88)
 • Witkowski M., Wójta Józefa Putka droga do interdyktu. Konflikt między władzami gminnymi a proboszczem w Choczni w świetle dokumentów kościelnych, „Folia Historica Cracoviensia”, vol. 19/2013
 • Witkowski M., Zapomniany bohater, „Hejnalista Gryfowski”, nr 13, 2014
 • Wywiał P., Bracia Herzogowie. Żołnierze Niepodległości, Kraków 2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505 - 0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0929b8a8-3929-4e7c-98ad-5f88ab3f116e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.