PL EN


2014 | 2 | 98-107
Article title

Ochotnicze Hufce Pracy wobec zmian na rynku edukacyjno-zawodowym

Content
Title variants
EN
Voluntary Labour Corps Towards the Changes in the Educational and Occupational Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest Ochotniczym hufcom Pracy, które odgrywają współcześnie znaczącą rolę zarówno na rynku edukacyjnym, jak też na rynku pracy. W pierwszej części przedstawiono informacje dotyczące struktury oraz podejmowanych przez OHP zadań: 1) w zakresie kształcenia i wychowania; 2) w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. W drugiej części zaprezentowano jednostki odpowiedzialne za realizację poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, jak i szkoleń zawodowych. Na zakończenie wskazano przykłady (współ)finansowanych ze środków Unii Europejskiej działań podejmowanych przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP.
Year
Issue
2
Pages
98-107
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Kowalska U., Żywiec-Dąbrowska E. (2004). Doradztwo zawodowe w ochotniczych hufcach pracy (Mobilne Centra informacji). W: H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek (red.) Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom: WSP ZNP, Warszawa: ITE.
  • Kowalska U. (2008). Rola i zadania OHP, Komenda Główna OHP. Biuro Rynku Pracy (prezentacja otrzymana z Lubuskiej Komendy OHP). Lubuska komenda OHP (ulotka informacyjna).
  • Szumigraj M. (2011). Poradnictwo kariery. Systemy i sieci. Warszawa: Łośgraf.
  • Wołk Z. (2007). Całożyciowe poradnictwo zawodowe. Zielona Góra: UZ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09327987-24c5-4996-bbd1-bc9967758c72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.