Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 98-107

Article title

Ochotnicze Hufce Pracy wobec zmian na rynku edukacyjno-zawodowym

Content

Title variants

EN
Voluntary Labour Corps Towards the Changes in the Educational and Occupational Market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest Ochotniczym hufcom Pracy, które odgrywają współcześnie znaczącą rolę zarówno na rynku edukacyjnym, jak też na rynku pracy. W pierwszej części przedstawiono informacje dotyczące struktury oraz podejmowanych przez OHP zadań: 1) w zakresie kształcenia i wychowania; 2) w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. W drugiej części zaprezentowano jednostki odpowiedzialne za realizację poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, jak i szkoleń zawodowych. Na zakończenie wskazano przykłady (współ)finansowanych ze środków Unii Europejskiej działań podejmowanych przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP.

Year

Issue

2

Pages

98-107

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Zielonogórski

References

  • Kowalska U., Żywiec-Dąbrowska E. (2004). Doradztwo zawodowe w ochotniczych hufcach pracy (Mobilne Centra informacji). W: H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek (red.) Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom: WSP ZNP, Warszawa: ITE.
  • Kowalska U. (2008). Rola i zadania OHP, Komenda Główna OHP. Biuro Rynku Pracy (prezentacja otrzymana z Lubuskiej Komendy OHP). Lubuska komenda OHP (ulotka informacyjna).
  • Szumigraj M. (2011). Poradnictwo kariery. Systemy i sieci. Warszawa: Łośgraf.
  • Wołk Z. (2007). Całożyciowe poradnictwo zawodowe. Zielona Góra: UZ.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-09327987-24c5-4996-bbd1-bc9967758c72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.