PL EN


2014 | 5 | 1 | 51-62
Article title

Obraz nauczyciela klas 1–3 szkoły podstawowej w opiniach nauczycieli i studentek pedagogiki

Authors
Content
Title variants
EN
Image teacher grades 1–3 school in the opinions of teachers and students of education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedstawione wyniki badań wskazują, że współczesny nauczyciel to osoba otwarta na potrzeby dzieci i kreatywnie podchodząca do programu dydaktyczno-wychowawczego. Ważne jest, by nauczyciel pełnił podstawowe funkcje, jakimi są: funkcja wychowawcza, opiekuńcza, dydaktyczna, kształcąca i motywacyjno-stymulująca. Współczesny nauczyciel to taki, który posiada ogromną wiedzę, chce, umie i potrafi przekazywać ją dzieciom. Jest dla dzieci autorytetem i wzorem do naśladowania. Na zajęciach nie tylko wykładowcą, ale i opiekunem oraz przyjacielem.
EN
The results indicate that the modern teacher is a person open to the needs of children and creatively takes up the teaching and educational program. It is important that the teacher acted basic functions which are educative function, caring, teaching, educating and motivating and stimulating. The modern teacher is one who has a wealth of knowledge, wants, knows and can pass it on to children. There is a children’s authority and role model. In class not only teaches but also protector and friend
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
51-62
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Arends I. (1994), Uczymy się nauczać, Warszawa.
  • Chráska M., Klement M. (2011), Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 2/2011-1, ISSN 2080-9069.
  • Denek K. (2012), Nauczyciel. Między ideałem a codziennością, Poznań.
  • Okoń W. (1976), O postępie pedagogicznym, Warszawa.
  • Poplucz J. (1978), Organizacja czynności nauczycielskich
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0932cb1f-caef-416a-96f2-8b6c045f8f86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.