PL EN


2013 | 1(11) |
Article title

ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI – BARIERY I SZANSE DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Content
Title variants
EN
PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT – BARRIERS AND OPPORTUNITIES FOR TOURISM INDUSTRY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonej turystyki z uwzględnieniem jej naczelnych celów i zasad. W artykule podjęto próbę wskazania głównych barier oraz szans, jakie stoją przed przedsiębiorstwami branży turystycznej, które w swej działalności biznesowej uwzględniają zasady zrównoważonej turystyki.
EN
The article presents a concept of sustainable development and sustainable tourism, including its main goals and principles. The author attempts to identify key barriers and opportunities, faced by tourism companies, which take into account the principles of sustainable tourism in their business activity.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • 1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000.
 • 2. Butler R.W., Sustainable Tourism: a state of the review, Tourism Geographies, Vol. 1, No. 1, 1999.
 • 3. Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, JorgenRanders, William W. Behrens III, Granice Wzrostu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973.
 • 4. Gormsen E., The impact of tourism on costal areas, GeoJournal, Vol.42, No. 1, 1997.
 • 5. Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2012.
 • 6. Niezgoda A, Rola różnych koncepcji i form rozwoju turystyki w dążeniu do celów rozwoju zrównoważonego, Turyzm 2008, 18/2.
 • 7. Niezgoda A., Zmyślony P., Identifying determinants of the development of rural tourist destinations in Poland, Tourism, 2002, vol. 51, no. 4.
 • 8. Panasiuk A., Gospodarka turystyczna, PWN, Warszawa 2008.
 • 9. Ringbeck J., Booz&Company, Cel: Zielona turystyka, FOR, dostęp na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl (stan na 10.04.2013).
 • 10. Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000.
 • 11. Komisja Europejska, Opinia Komitetu Regionów: Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego
 • 12. Nasza wspólna przyszłość: Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-093a5c18-3aec-4a6c-bacf-1d5657dfd6ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.