PL EN


1997 | 1 | 30-38
Article title

Rewaloryzacja pałacu w Dobrzycy : opis wybranych badań i prac konstrukcyjnych

Content
Title variants
EN
The Revalorization of the Palace in Dobrzyca — a Description of Select Research and Construction Work
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents a report from architectonic-archaeological reserch and construction work conducted in the palace at the turn o f 1993. Two groups o f studies and work are described: the construction of new foundations under the wall next to the main staircase and the reinforcement of the foundations and protection o f the columns o f the portico. N ew foundations and wall supports next to the main staircase were built owning to their shallow foundation on weak soil, without combined footing, which led to a considerable settlement and deformation o f the walls and ceilings o f the upper storeys. The reinforcement o f the walls was carried out by means o f steel beams placed in grooves above floor level. The new foundation under the walls was made o f steel grade, in concrete and based on existing combined footing and four additionally made wells. The reinforcement o f the portico foundations and the protection o f the portico columns was performed by a partial rebuilding of the brick foundation with injections of epoxide resins and the reinforcement o f the basis with injections o f mortar on a cement base. The work was carried out under archaeological-architectonic supervision. On the site discoveries were made of brick-stone constructions and remnants o f foundations from the eighteenth-century expansion o f the palace. The 1 9 8 9— 1991 studies of the whole object were supplemented. The investigation results point to the fifteenth-century origin of the object and make it possible to follow the consecutive phases o f its expansion.
Year
Issue
1
Pages
30-38
Physical description
Dates
published
1997
Contributors
References
  • A. Bartczak, A. Kopińska, J. Pietrzak, Badania arcbeologiczno-architektoniczne pałacu i parku w Dobrzycy, gm. loco, woj. kaliskie, Łodź 1990, mpis.; Archiwum PSOZ w Kaliszu oraz w Muzeum w Dobrzycy.
  • M. Krąpiec, Wyniki analizy dendrochronologicznej prob drewna dębowego z Dobrzycy i Krajkowa, Krakow 1994, mpis.; Archiwum PSOZ w Kaliszu oraz w Muzeum w Dobrzycy.
  • Z. Ostrowska-Kębłowska, Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII w. w Wielkopolsce, Poznań 1969; Archiwum PSOZ w Kaliszu oraz w Muzeum w Dobrzycy.
  • J. Pietrzak, P Wawrzyniak, Badania archeologiczno-architektoniczne pałacu w Dobrzycy, gm. loco, woj. kaliskie w latach 1990-1991, Poznań 1992, mpis.; Archiwum PSOZ w Kaliszu oraz w Muzeum w Dobrzycy.
  • R Wawrzyniak, Nadzory archeologiczno-architektoniczne prac remontowo-budowlanych prowadzonych w pałacu w Dobrzycy, woj. kaliskie, w latach 1992-1993, Poznań 1994, mpis.; Archiwum PSOZ w Kaliszu oraz w Muzeum w Dobrzycy.
  • P Rapp, Projekt fundamentow i podchwycenia ścian przy głownej klatce schodowej w pałacu w Dobrzycy, Poznań 1993; Archiwum PSOZ w Kaliszu oraz w Muzeum w Dobrzycy.
  • P Rapp, Projekt wzmocnienia fundamentow i zabezpieczenia kolumn portyku w pałacu w Dobrzycy, Poznań 1993; Archiwum PSOZ w Kaliszu oraz w Muzeum w Dobrzycy.
Notes
PL
Redakcja „Ochrony Zabytkow” Do artykułu naszego autorstwa Rewaloryzacja pałacu w Dobrzycy - opis wybranych badań i prac konstrukcyjnych zamieszczonego w numerze 1/97 zakradł się błąd, co niniejszym prostujemy. Mianowicie moment powstania pierwszego założenia murowanego (kamienica kamienno-ceglana) w Dobrzycy przypadł na około połowę XVI, a nie jak mylnie podano XV wieku. Z poważaniem dr inż. Piotr Rapp mgr Piotr Wawrzyniak
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-093ea680-571a-4beb-bb09-f02003862fe9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.