PL EN


2017 | 479 | 44-54
Article title

Społeczne koszty krańcowe jako instrument internalizacji kosztów zewnętrznych i realizacji celów zrównoważonej mobilności

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest ocena możliwości realizacji strategii zrównoważonego rozwoju transportu, opartej na koncepcji pełnej internalizacji kosztów zewnętrznych, jakie generuje ten sektor gospodarki. Koncepcja ta zasadza się z kolei na wykorzystaniu kategorii społecznych kosztów krańcowych jako instrumentu ustalania cen za usługi transportowe. Celem badań jest określenie zarówno granic zastosowania tej kategorii kosztów jako podstawy budowy cen w transporcie, jak i ustalenie kryteriów wyboru formuły kosztowej do ustalania cen w poszczególnych gałęziach transportu, a także ocena skutków, jakie z tego tytułu pojawić się mogą w makro- i w mikroskali. W opracowaniu wykorzystano głównie metody badań jakościowych, wsparte elementami analizy ekonomicznej. Uzyskane wyniki badań wskazują, że: 1) społeczne koszty krańcowe są najlepszym instrumentem internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie; 2) wykorzystanie tej kategorii kosztowej wymaga jednak etapowania tego procesu oraz pokonania barier politycznych i psychologicznych w sferze decyzyjno-regulacyjnej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0943bf75-eb00-4a7b-ba86-466f729c9371
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.