PL EN


2014 | 187 | 240-250
Article title

Wdrażanie systemów klasy CRM - etapy i wybrane problemy

Content
Title variants
EN
Selected Problems of Implementation of CRM Systems
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper describes the modern CRM systems implementation methodology. The advisability of taking such considerations is due to the fact that modern CRM systems not only compete on the functional background, but more and more on the implementation methodology. The presented methodology is examined from the customer's (future user) point of view, and it's fundamental assumptions are based on the tight partnership between customer and software development company. The methodology consists of ten stages, including pre-analysis which plays key role in customer requirements identification and target solution projection.
Year
Volume
187
Pages
240-250
Physical description
Contributors
References
 • Adamczewski P.: Gdy systemy ERP/ERPII przestają już wystarczać. W: Problemy społeczeństwa informacyjnego. Red. A. Szewczyk. Printshop, Szczecin 2007.
 • Armstrong G., Kotler Ph.: Marketing: An Introduction. Prentice Hall, Upper Saddle River 2004.
 • Billewicz G., Hanusik K.: Wdrażanie projektów informatycznych na przykładzie metodyki Prince2. W: Współczesne systemy informatyczne. Red C.M. Olszak. ŚWSZ, Katowice 2011.
 • Buchnowska D.: Systemy CRM. W: Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki. Red. S. Wrycza. PWE, Warszawa 2010.
 • Buttle F.: Custome Relatonship Management: Concepts and Technologies. Butterworth- -Heinemann, Oxford 2009.
 • Dyche J.: Handbook: A Business Guide to Customer Relationship Management. Addison- Wesley, Boston 2002.
 • Januszewski A.: Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Kostojohn S., Johnson M., Paulen B.: CRM Fundamentals. Apress, New York 2011.
 • Mazur D.: Systemy informatyczne zarządzania relacjami z klientami. W: Informatyka Gospodarcza. T. 3. Red. J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz. C.H. BECK, Warszawa 2010.
 • Nędzi T.: Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę Prince2, www.4pm.pl.
 • Olszak C.M., Billewicz G.: Zintegrowane systemy zarządzania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. ŚWSZ, Katowice 2011.
 • Paul A., Nilsson J.: Social CRM. John Wiley & Sons, Chichester 2011.
 • Peppers D., Rogers M.: Managing Customer Relationships: A Strategic Framework. John Wiley & Sons, New Jersey 2004.
 • Peppers D., Rogers M.: Managing Customer Relationships: A Strategic Framework. John Wiley & Sons, New Jersey 2011.
 • Portal decyzje-it.pl.
 • Schaff C., Harris G.: 7 Secrets to Social Media Business Success, www.prnewson line.com/Assets/File/digitalpr_presentations2012/Clinton_Schaff.pdf [30.07.2013].
 • Shanmugasundaram S.: Customer Relationship Management: Modern Trends And Perspectives. PHI Learning Pvt. Ltd., 2010.
 • Stachowicz-Stanusch A., Stanusch M.: CRM Przewodnik dla wdrażających. Placet, Warszawa 2007.
 • Swift R.S.: Accelerating Customer Relationship. Prentice Hall, New York 2001.
 • Tiwana A.: Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, e-biznes i zastosowania CRM. Placet, Warszawa 2003.
 • Tsiptsis K., Chorianopoulos A.: Data Mining Techniques in CRM Inside Customer Segmentation. John Wiley & Sons, Chichester 2009.
 • Wilde S.: Improving Customer Relationship Through Knowledge Application. Springer, New York 2011.
 • Materiały wewnętrzne firmy BPSC.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09544b47-cca8-485f-85c0-17e07225acb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.