PL EN


2017 | 483 | 100-117
Article title

Decyzje inwestycyjne na rynku lokali mieszkalnych a hałas drogowy

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Hałas występujący w środowisku powinien być czynnikiem branym pod uwagę w procesie inwestowania w przestrzeni zurbanizowanej, zwłaszcza w nieruchomości mieszkaniowe, gdyż w znacznym stopniu decyduje on o poziomie życia mieszkańców. Niniejszy artykuł jest próbą weryfikacji hipotezy dotyczącej negatywnego wpływu hałasu drogowego na ceny lokali mieszkalnych położonych w strefie ponadnormatywnego poziomu dźwięku, a jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie: czy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej o kupnie mieszkania w śródmieściu inwestorzy uwzględniają poziom hałasu drogowego występujący w otoczeniu? Weryfikację hipotezy przeprowadzono na wybranym obszarze Polski w oparciu o analizę transakcji lokalami mieszkalnymi, w zestawieniu z występującym poziomem hałasu, opisanym w SMA. W opracowaniu przeprowadzono analizę w zakresie danych transakcyjnych zarejestrowanych na śródmiejskim rynku nieruchomości mieszkaniowych Kalisza. Do oceny wpływu hałasu na ceny nieruchomości mieszkaniowych wykorzystano analizę statystyczną. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla nabywców lokali mieszkalnych ważną ich cechą jest odnotowywany hałas.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0956a11a-dbe6-468b-9f31-9c1d8bbccceb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.