PL EN


2016 | 40 | 18-27
Article title

NARZĘDZIA EMPLOYER BRANDING W PRAKTYCE WYBRANYCH BANKÓW

Authors
Content
Title variants
EN
TOOLS OF EMPLOYER BRANDING IMPLEMENTED BY SELECTED BANKS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Employer branding - budowanie marki pracodawcy – staje się dziś koniecznością a nie tylko wyborem niektórych przedsiębiorstw. Sektor bankowy w Polsce boryka się w ostatnim czasie z narastającym zjawiskiem fluktuacji na stanowiskach pracy. Brakuje specjalistów w zakresie finansów i bankowości chcących na dłużej związać swoją karierę z tym obszarem. Ważnym, więc jest odpowiednie kreowanie wizerunku pracodawcy, by w procesach rekrutacji na stanowiska pozyskiwać najlepszych potencjalnie pracowników. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań w zakresie zewnętrznych narzędzi employer branding stosowanych przez trzy wybrane banki w Polsce.
EN
Employer branding (EB) has become a necessity and not just an option for certain companies. An increasing staff turnover is currently becoming an issue in the bank sector in Poland. There is a shortage of specialists in finance and banking who would like to decide on their career paths in this sector on the long run. Thus, it is crucial that an adequate employer image should be developed in order to acquire potentially best employees. The aim of the article is to present research results regarding the external tools of EB that are applied by the selected three banks in Poland.
Year
Issue
40
Pages
18-27
Physical description
Dates
issued
2016-07-04
References
 • Ambler T., S. Barrow, The Employer Brand, Journal of Brand Management1996 Vol.4 No. 3
 • EMPLOYER BRANDING, E- poradnik, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013
 • Gaddam S., Modeling Employer Branding Communication: The Softer Aspect of HR Marketing Management, The Icfai Journal of Soft Skills 2008, Vol. 2, No. 1
 • Kantowicz-Gdańska M., Employer branding – kwestie definicji i modelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 2009 No. 6
 • Kumar Dawn S., Biswas S., Employer branding: A new strategic dimension of Indian corporations, Asian Journal Of Management Research 2010
 • Kozłowski M., Employer branding budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
 • Mayo A., The Human Value of the Enterprise, Nicholas Brealey Publishing, London–Boston 2001
 • Moroko L., Uncles M., Successful Employer Brands, Brand Management 2008 Vol. 16, No. 3
 • Szczepański K., Kształtowanie wizerunku (employer branding) jako sposób zwiększenia atrakcyjności pracodawcy w warunkach polskich, ZN Politechniki Poznańskiej Nr 61 Organizacja i Zarządzanie 2013
 • The Employment Brand: Building Competitive Advantage in the Labour Market, Corporate Leadership Council Washington DC1999
 • http://markapracodawcy.pl/ (accessed: 15.03.2016)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0962c0c6-5b02-4b3a-ad26-e34cfc360528
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.