PL EN


2014 | 1(18) | 78-89
Article title

Skutki stosowania japońskich koncepcji i metod zarządzania w polskim przedsiębiorstwie produkcyjnym

Content
Title variants
EN
Consequences of using Japanese management concepts and methods in Polish production company
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article attempts to present consequences using Japanese management concepts and methods which are based on research results from Polish company from Lower Silesian Voivodeship. The article presents the idea of chosen management concepts and methods. Basing on the literature and the author’s research results advantages and disadvantages of Japanese management concepts and methods in Polish production company are presented. The results of the research show that Japanese management concepts and methods have many benefits, but they need improvement. The author presents culture conditions that pose a difficulty in the implementation of Japanese management concepts and methods. The article shows characteristics of Japanese culture, which can be observed in presented management concepts and methods.
Year
Issue
Pages
78-89
Physical description
Contributors
References
 • Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania nową drogą do przedsiębiorstwa lean, Difin, Warszawa 2007.
 • Evans J.R., Dean J.W., Total Quality – Management, Organization and Strategy, South Western, Mason 2003.
 • Hutchins D., Hoshin Kanri – strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Imai M., Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju, Kaizen Institute Ltd., Warszawa 2012.
 • Imai M., Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa 2007.
 • Jens J., Kristenesen K., Kanji G., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Liker J., Franz K., Droga Toyoty do ciągłego doskonalenia – jak osiągnąć znakomite wyniki dzięki strategii i operacyjnej doskonałości, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 • Locher D., Lean w biurze i usługach. Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym, Mt Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 • Lubben R.T., Just in Time Manufacturing: an Agressive Manufacturing Strategy, McGraw-Hill, New York 1988.
 • Krasiński M., Kulturowe uwarunkowania stosowania japońskich koncepcji i metod zarządzania w przedsiębiorstwach japońskich funkcjonujących w Polsce (praca doktorska), 2012.
 • Krawczyk S., Logistyka teoria i praktyka, Tom II, Difin, Warszawa 2011.
 • Prymon M., Marketingowe strategie wartości na rynkach globalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 • Przybyła M., Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • Przytuła S., Psychologia zarządzania – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0963baf2-b00e-47db-bb9c-d4a4d38ff0f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.