PL EN


2018 | 18 | 73-81
Article title

BURNOUT SYNDROME OF UNIVERSITY TEACHERS

Content
Title variants
PL
WYSTĘPOWANIE ZESPOŁU WYPALENIA ZAWODOWEGO W ŚRODOWISKU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Conference
Numer specjalny: Rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Comparison of the burnout syndrome rate of university teachers in Slovakia and Ukraine was one aspect of research. Verification of the relationship between age, job satisfaction (overall and financial), workload and burnout of university teachers was another aspect of research. The research also dealt with the verification of burnout syndrome depending on the length of teaching at university. To verify the differences and relationships examined, the MBI-ES questionnaire measuring burnout syndrome in three dimensions, emotional exhaustion, depersonalization and personal satisfaction, and a sociodemographic questionnaire containing questions to measure overall and financial satisfaction with work and perceived workload was used. The research sample consisted of 80 university teachers aged 25 to 68, of whom 25 were women and 55 men. There was a significant difference in personal satisfaction among Slovak and Ukrainian educators. Slovak university teachers were less satisfied with the work as Ukrainian teachers. The difference in emotional exhaustion and depersonalization has not been confirmed. The variables - age, length of time at university, and financial satisfaction with work did not significantly affect the burnout syndrome in college teachers. General job satisfaction has a significant positive impact on emotional exhaustion, depersonalization and personal satisfaction as components of burnout syndrome in college educators.
PL
Celem prezentowanego artykułu jest porównanie występowania wskaźnika wypalenia zawodowego wśród nauczycieli akademickich na Słowacji i na Ukrainie. Przyjęto następujące zmienne: wiek, zadowolenie z pracy (w aspekcie całościowym i finansowym), obciążenie pracą, staż pracy. W badaniach wykorzystano kwestionariusz MBI-ES, który mierzy stopień wypalenia zawodowego w trzech wymiarach: emocjonalnego wyczerpania, depersonalizacji i satysfakcji. Drugim narzędziem badawczym był kwestionariusz zawierający pytania odnoszące się do ogólnej i finansowej satysfakcji z pracy, jak i subiektywnych odczuć związanych z obciążeniem pracą. Próba badawcza obejmowała 80 nauczycieli (25 kobiet i 55 mężczyzn) w wieku 25-68 lat. Na podstawie uzyskanych wyników badań ustalono, że słowaccy nauczyciele akademiccy są mniej zadowoleni z pracy niż osoby wykonujące ten zawód na Ukrainie. Nie zauważono natomiast różnic w zakresie wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji. Wykazano natomiast znaczą różnicę w zakresie odczuwanej satysfakcji. Istotnego wpływu na poziom wypalenia zawodowego nie stwierdzono również w zakresie takich zmiennych, jak: wiek, staż pracy, satysfakcja finansowa.
Year
Issue
18
Pages
73-81
Physical description
Contributors
 • University of Prešov
author
 • University of Prešov
References
 • Antoniou, A.-S., Polychroni, F., Vlachakis, A.-N. (2006). Gender and age differences in occupational stress and professional burnout among primary and high school teachers in Greece. Journal of Managerial Psychology, 7 (21).
 • Azeem, S., Nazir, N. (2008). A study of job burnout among university teachers. Psychology and Developing Societies, 20 (1).
 • Gavish, B., Friedman, I. (2010). Novice teachers’ experience of teaching: a dynamic aspect of burnout. Social Psychology of Education. An International Journal, 2 (13).
 • Jeklová, M., Reitmayerová, E. (2006). Burning syndrome. Prague.
 • Křivohlavý, J. (2012). Hurry, but do not frighten. Bratislava.
 • Poschkamp, T. (2013). Burn, Recognition, treatment, prevention. Brno.
 • Rzhevska-Shtefan, Z.O. (2012). Vpliv «profesiynogo vygorannya» osobistosti pedagoga na osobistisniy rozvitok ta profesiyne stanovlennya maybutnih vchiteliv. Problemi Zagalnoyi ta Pedagogichnoyi Ssihologiji, XIV, 6.
 • Rzhevska-Shtefan, Z.O. (2014). Spontannist osobistosti i sindrom profesiynogo vigorannya u pedagogiv. Naukovi Zapisky VInnitskogo Derzhavnogo Pedagogichnogo Universitetu imeni Mihayla Kotsyubinskogo, 41.
 • Tümkaya, S. (2007). Burnout and humour relationship among university lecturers. International Journal of Humor Research, 20.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09640e48-502e-4130-9b92-b03e92aa8ef8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.