PL EN


2014 | XCIII (93) | 95-113
Article title

The main changes in the system of local governments in Hungary after the commencement of the Fundamental Law

Content
Title variants
PL
Główne zmiany w systemie samorządu terytorialnego na Węgrzech po nowelizacji Ustawy Zasadniczej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W dniu 1 stycznia 2012 r. na Węgrzech weszła w życie nowa Ustawa Zasadnicza, która wprowadziła m.in. istotne zmiany w zakresie samorządu lokalnego. Przedstawiona analiza odnosi się do węgierskiego ustroju samorządu terytorialnego i zawiera ocenę skutków zmian w zakresie kompetencji organów samorządu terytorialnego, ich struktury organizacyjnej oraz środków nadzoru. Zasady dotyczące samorządu lokalnego są uregulowane w ustawie organicznej, której zmiana wymaga większości 2/3 głosów w Zgromadzeniu Krajowym. Jest to ustawa organiczna CLXXXIX z 2011 r. o samorządzie terytorialnym Węgier.
Year
Volume
Pages
95-113
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Faculty of Law, University of Pécs
References
  • Tilk P., A Kúria Önkormányzati Tanácsának helyi jogalkotással kapcsolatos elvárásai. [The expectations of the Municipal Council of the Curia in connection with the local legislation], Kodifikátor Alapítvány, Pécs 2014.
  • Tilk P., Az Alkotmánybíróság az Alaptörvényben [The Constitutional Court in the Fundamental Law], Közjogi Szemle 2011/2, pp. 5–14.
  • Tilk P., Gondolatok a kormányhivatal vezetőinek önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozó (pótlási) hatásköréről [Some thoughts about the power of adopting decrees (remedy) of heads of government offices], Új Magyar Közigazgatás 2011/8, pp. 8–15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-096dc0a8-dc42-4954-8bd7-dcb3d25d501c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.