PL EN


2018 | 9 | 1 | 35-42
Article title

Analiza algorytmów syntezy mowy na potrzeby zastosowania w urządzeniu przenośnym

Content
Title variants
EN
Analysis of Speech Synthesis Algorithms for the Purposes of Deployment in Embeddeddevice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule pokazano kolejne etapy występujące w syntezie mowy, a także sposoby postępo-wania z poszczególnymi fragmentami tekstu, który ma zostać przetworzony na mowę. Przedsta-wiono wyniki badań wydajności algorytmów normalizacji treści, realizowanych na potrzeby pro-jektu ToucanEye – urządzenia przenośnego z systemem sztucznej inteligencji, mającego wspomóc osoby z dysfunkcją wzroku. Pokazano, jak istotne jest dobranie i optymalizacja zastosowanych algorytmów ze strony implementacyjnej, po to by zwiększyć komfort użytkownika końcowego.
EN
The article presents consecutivestages of speech synthesis and also ways of dealing with par-ticular fragments of text are shown. The article also presents results of performance measurement for text content normalization algorithms, developed for the Toucan Eye project – embedded device with artificial intelligence system able to help people with impaired sight. It was shown how essential is choice and optimization of applied algorithmsfrom implementation side to in-crease comfort of end-user.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
35-42
Physical description
Contributors
 • Doktor inżynier, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Zakład Informatyki, Polska
 • Magister inżynier, Toucan Systems, Sp. z o.o., Gdańsk, Polska
 • Magister inżynier, Toucan Systems, Sp. z o.o., Gdańsk, Polska
 • Doktor, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, Wydział Nauk Społecznych, Polska
References
 • Delgado, R., Araki, M., Neto, J. (2005). Spoken, Multilingual and Multimodal Dialogue Systems: Development and Assesment. Richmond: Wiley.
 • Graliński, J., Jassem, K., Wagner, A., Wypych, M. (2006). Linguistic Aspects of Text Normalization in Polish Text-to-speech System. System Science, 32 (4), 7–15.
 • Łopatka, K., Czyżewski, A. (2010). Syntetyzer mowy uwzględniający prozodię wypowiedzi. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 28, 105–108.
 • NKJP (2018). Pobrane z: http://nkjp.pl/ (1.09.2017).
 • Perkins, J. (2014). Python 3 Text Processing with NLTK 3 Cookbook. Birmingham: Packt Publishing.
 • PJWSTK (2017). Pobrane z: http://syntezamowy.pjwstk.edu.pl/synteza.html (1.09.2017).
 • SAMPA (2017). Pobrane z: http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/ (1.09.2017).
 • Sołdacki, P. (2006). Zastosowanie metod płytkiej analizy tekstu do przetwarzania dokumentów w języku polskim. Rozprawa doktorska, Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Elek-troniki i Technik Informacyjnych.
 • Tadeusiewicz, R. (1988). Sygnał mowy. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-096faa46-22cd-4309-98b0-7f525d01c58a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.