PL EN


2011 | 8 | 57-65
Article title

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych – centrum wiedzy wspierające zarządzanie w regionie

Authors
Content
Title variants
EN
Mazowiecki Center for Regional Studies – center of knowledge supporting management of the region development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zadań i działań podjętych w 2010 roku przez Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych (MOBR), jednostkę utworzoną w strukturach organizacyjnych Urzędu Statystycznego w Warszawie. Ideą przyświecającą procesowi powołania MOBR było stworzenie profesjonalnego zaplecza analitycznego i informacyjnego, reagującego na zmieniającą się sytuację społeczno-ekonomiczną w regionie. Poprzez prowadzenie badań, monitoring i opracowywanie analiz społeczno-gospodarczych o województwie oraz w innych układach przestrzennych, jednostka ma stanowić wsparcie dla procesów zarządzania podejmowanych przez władze regionalne i lokalne w województwie mazowieckim. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki ankiety, skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu, będącej jednym z narządzi diagnozowania ich rzeczywistych potrzeb informacyjnych, wynikających z realizowanych zadań i podejmowanych działań, zmierzających m.in. do poprawy warunków życia społeczności lokalnych.
EN
During last several years a growing demand for information and statistical data concerning development processes at the local level has been articulated by local governments from the mazowieckie voivodship. Warsaw Statistical Office has undertaken numerous efforts to meet this demand. As a result a system focused on specialized information and analytical support has been created in a form of Mazovian Center for Regional Research. This article presents in its first part activities of the Centre, with detailed information on their scope and results. In the second part of the article results of a study conducted by the Center on local governments’ information needs and use by them of data resources are presented. The study conducted was focused on three main issues: knowledge about availability of information and utilization of information resources, willingness of cooperation with the Center and detailed statistical information needs, and identification of reasons for not using the information resources of the Center.
Year
Issue
8
Pages
57-65
Physical description
Dates
published
2011-10
Contributors
  • Urząd Statystyczny w Warszawie
References
  • Potoczek A., Stępień J., 2008, Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, s. 49-53 oraz 65-66, Bydgoszcz.
  • Polski Instytut Demokracji Lokalnej, 2009, Polityka regionalna na Mazowszu, materiały kongresowe.
  • Urząd Statystyczny w Warszawie, 2010, X Lecie Województwa Mazowieckiego, Warszawa, s. 25-26.
  • Wyniki przeprowadzonej przez MOBR ankiety Zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego na informacje statystyczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09706875-eac8-41bd-afa5-c5723817e1e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.