PL EN


2016 | 2(14) | 37-50
Article title

Neurodydaktyka w edukacji religijnej

Content
Title variants
EN
Neurodidactics in religious education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The progress and achievements of modern science introduce a number of new solutions in various areas of life and human activities. Also the area of education and upbringing marked by all sorts of reforms and search for new system solutions to support the effectiveness of teaching and educational work. One of the many areas of science, which sought inspiration for new developments in educational work and in setting directions of necessary changes in systems neuroscience and education is benefiting from this field of knowledge neurodidactics. Looking at the whole educational system and integral development of the student can not ignore the religious education and upbringing. We can therefore raise the question of the possibility of using assumptions and insights developed within neurodidactics in contemporary religious education. In this study, we will attempt to show you the essential elements developed on the basis of neurodidactics, possible for use in educational work, especially in different areas of widely understood religious education.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Andreasen N.C., Fascynujący mózg. Walka z chorobami psychicznymi w epoce genomu, Lublin 2003.
 • Dylak S., Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, http://www.cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdf.
 • Finke M., Pedagogika wiary, Poznań 1996.
 • Höfer A., Pismo święte miejscem spotkania Boga z człowiekiem, Poznań 1998.
 • Jastrzębski A., Neuroteologia czy neuromitologia? O próbach neurobiologicznego badania modlitwy, „Duchowość w Polsce” 2013, nr 15, s. 235-244.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Watykan 1979.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego, Kraków 2010.
 • Kongregacja do spraw Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Watykan 1997.
 • Majewski M., Tożsamość katechezy integralnej, Kraków 1995.
 • Mózg człowieka – budowa, funkcje, ciekawostki, http://www.dlamozgu.pl/mozg.
 • Robbers G., Edukacja religijna w systemach szkół publicznych w Europie, www.isp.org.pl/uploads/pdf/1398849929.pdf.
 • Różańska A., Edukacja religijna a edukacja międzykulturowa w szkole publicznej w społeczeństwie wielokulturowym, [w:] Rola religii w edukacji międzykulturowej, red. W. Korzeniowska, A. Murzyn, H. Lukasova Kantorkova, Kraków 2008.
 • Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.
 • Tomasik P., Terminologia w programach nauczania religii w szkole, [w:] Wokół podstawy programowej i dyrektorium katechetycznego, red. A. Bałoniak, Poznań 2001.
 • Zellma A., Konstruktywizm w szkolnym nauczaniu religii – moda, wymóg edukacyjny czy zagrożenie?, „Katecheta” 2008, nr 3, s. 16-26.
 • Żylińska M., Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi, www.ore.edu.pl.
 • Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0972ab3c-21bb-4ea7-8f3f-e36bc090469d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.