PL EN


Journal
2016 | 9 | 125-160
Article title

Cyganie jako problem społeczny na wsiach Królestwa Polskiego drugiej połowy XIX wieku w świetle prasy dla ludu

Authors
Content
Title variants
EN
Gypsies as a social problem in rural areas of the Polish Kingdom of the second half of the nineteenth century in the light of the press for the people
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia stosunek prasy ludowej do ludności cygańskiej, którą potraktowano w kategoriach problemu społecznego. Diagnozując rzeczony problem, czasopisma ludowe przedstawiały konkretne sposoby oraz metody rozwiązania tej sytuacji, przy czym czynnikiem sprawczym miało być tylko i wyłącznie samo włościaństwo. Ludność cygańska była traktowana przedmiotowo, jako grupa alochtoniczna, nie rokująca na jakąkolwiek adaptację do życia na wsi, i, jak przekonywano, z tego powodu nie mogła ona na niej pozostać. Podstawowymi hasłami służącymi rozwiązaniu kwestii cygańskiej na wsi było wykluczenie Cyganów i następnie ich eliminacja w formie rugów
EN
The article discusses the attitude of folk press toward the Gypsy population which was treated as a social problem. The diagnosis of folk magazines has presented concrete ways and methods of resolving this situation, in which peasantry was supposed to be the only causative factor. Gypsy population was treated as an object and seen as a group of immigrants highly unlikely for any adaptation to life in the country and, for this reason, it could not remain in the country. Therefore, the fundamental slogans for resolving the Gypsy issue in the countryside included exclusion of the Gypsies and, then, their elimination by eviction.
Journal
Year
Issue
9
Pages
125-160
Physical description
Artykuł naukowy
Dates
published
2016-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09786a1d-de48-4e0e-b59e-1006315729ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.