PL EN


2013 | 1 | 3 | 51-60
Article title

Uwarunkowanie wdrożenia i wykorzystywania sterowania menedżerskiego w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego

Content
Title variants
EN
Limitations and conditions of implementations and usage of managerial control systems in companies of Łódź voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wdrożeń i utrzymania systemów sterowania menedżerskiego. Hipoteza zakłada, że efektywność sterowania menedżerskiego zależy od jakości wdrożenia systemu, od odpowiedniego doboru narządzi i właściwego doboru wskaźników oraz jakości komunikacji z pracownikami i osobami kierującymi organizacją. W części pierwszej został przedstawiony zakres przedmiotowy analizy oraz teoretyczne podstawy teorii zarządzania przedsiębiorstwem zwłaszcza koncepcji menedżerskiej i teorii agencji oraz założenia sterowania menedżerskiego i jego narzędzi: zrównoważonej karty wyników i budżetowania. Część druga przedstawia studium przypadku jednego przedsiębiorstwa, szczegółowo opisuje w tej spółce narzędzie jakim jest zrównoważona karta wyników na różnych szczeblach organizacji, prezentuje powiązania pomiędzy strategicznymi dokumentami i ich wykorzystaniem. Zakończenie prezentuje weryfikację częściową hipotezy w zakresie przeprowadzonego badania. Do pełniejszej analizy będzie przeprowadzone dodatkowo jeszcze jedno studium przypadku badania ankietowe i wywiady.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
51-60
Physical description
Contributors
  • Mgr, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
References
  • Caban W., (1991), Ekonomia, Stowarzyszenie Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego Ośrodka Akademickiego
  • Czupiał J., (1995), Podstawy Nauki o przedsiębiorstwie, J. Lichtarski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im O. Langego we Wrocławiu.
  • Kaplan R., Norton D., (1992), The Balanced Scorecard-Measures That Drive Performance, Harvard Business Review.
  • Leszczyński Z., Wnuk T., (1999), Controlling, FRR w Polsce.
  • Nowak W.A., (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer business.
  • Nowak W.A., Jaruga A., Szychta A., (2001), Rachunkowość Zarządcza, SWSPiZ w Łodzi.
  • Ross A. S., (1973), The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem, vol. 63 no. 2 Decision Making Under Uncertainty American Economic Association.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-097a8d23-fcc8-4e9d-90d7-1704733a993b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.