PL EN


Journal
2017 | 1(10) | 13-23
Article title

Skąd patrzy badaczka rozgrywki? Perspektywy egzystencjalnej estetyki gier komputerowych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Where does the researcher observe from? Perspectives of the existential aesthetics of computer games
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednoosobowe gry komputerowe, w których graczka wciela się w awatara, stanowią intrygujący obszar studiów prowadzonych z punktu widzenia filozofii egzystencjalnej. Prezentowany artykuł koncentruje się na problemie perspektywy badawczej pojawiającym się w trakcie studiów nad ich estetyką. Wyróżniam tu perspektywę „obiektywizującą” oraz „uwikłaną”. W obrębie pierwszej jednostka odnosi się do grywalnego artefaktu rozumianego jako obiekt w świecie i na podstawie rozgrywki wyciąga wnioski na temat tego artefaktu. Argumentuję, że jedynie w obrębie drugiej perspektywy badaczka może opisywać uwarunkowania samego doświadczenia rozgrywki. Dzięki zduplikowaniu sytuacji egzystencjalnej, działając jako podmiot ludyczny w świecie gry, koncentruje się bowiem na sposobie, w jaki artefakt kształtuje jej doświadczenie.
EN
Single player digital games where the player acts as a figure constitute an intriguing research field from the point of view of existential philosophy. This paper focuses on the problem of the research perspective that occurs in research into game aesthetics. It will differentiate between an “objectifying” and an “involved” perspective. In the first one, an individual refers to a playable artefact as an object in the world, and makes claims on this artefact based on gameplay. Only the second, I argue, makes it possible to examine the conditions of the experience during gameplay while acting as a ludic subject in a gameworld.
Journal
Year
Issue
Pages
13-23
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
References
 • Aarseth, E., Calleja, G. (2015). The Word Game: The ontology of an indefinable object. Online: <http://www.academia.edu/15504517/The_Word_Game_The_Ontology_of_an_Indefinable_Object>.
 • Aarseth, E. J. (2007). I Fought the Law: Transgressive Play and The Implied Player. W: A. Baba (red.), Situated Play: Proceedings of DiGRA 2007 Conference (s. 130–133). Tokyo: University of Tokyo. Online: <http://www.digra.org/dl/db/07313.03489.pdf>.
 • Gadamer, H.-G. (2004). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej (tłum. B. Baran). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Heidegger, M. (1994). Bycie i czas (tłum. B. Baran). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Juul, J. (2003). The Game, the Player, the World: Looking for a  Heart of Gameness. W: M. Copier, J. Raessens (red.), Level Up: Digital Games Research Conference Proceedings (s. 30–45). Utrecht: Utrecht University. Online: <http://www.jesperjuul.net/text/gameplayerworld>.
 • Leino, O. T. (2009). Understanding Games as Played: Sketch for a  first--person perspective for computer game analysis. Prezentacja konferencyjna na: The Philosophy of Computer Games Conference 2009. Oslo: University of Oslo. Online: <http://www.academia.edu/476471/Understanding_Games_as_Played_Sketch_for_a_first-person_perspective_for_computer_game_analysis>.
 • Leino, O. T. (2010). Emotions in Play: On the Constitution of Emotion in Solitary Computer Game Play. Copenhagen: IT University of Copenhagen.
 • Leino, O. T. (2012). Death Loop as a Feature. Game Studies, 12(2). Online: <http://gamestudies.org/1202/articles/death_loop_as_a_feature>.
 • Sartre, J.-P. (2007). Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej (tłum. J. Kiełbasa i in.). Kraków: Zielona Sowa.
 • Vella, D. (2014). Player and Figure: An Analysis of a Scene in „Kentucky Route Zero”. W: Proceedings of the 2014 International DIGRA Nordic Conference. Online: <http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital--library/nordicdigra2014_submission_2.pdf>.
 • Vella, D. (2015). The Ludic Subject and the Ludic Self: Analyzing the „I-in-the--Gameworld”. Copenhagen: IT University of Copenhagen.
Notes
PL
Data dostępu do źródeł internetowych wykorzystanych w tekście: 31 grudnia 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4555
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-097bbb7d-5dbf-40f8-9167-b45abba5214d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.