PL EN


2017 | 488 | 21-34
Article title

Zróżnicowanie obciążeń podatkowych podatników uzyskujących wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przedsiębiorców

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena rozkładu obciążeń podatkowych podatników uzyskujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w porównaniu z obciążeniami przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej oraz stawki liniowej w wysokości 19% w 2017 roku. Na podstawie przedmiotowej analizy podjęto próbę weryfikacji tezy, że polski system podatku dochodowego od osób fizycznych obciąża relatywnie wysoko podatników uzyskujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w relacji do przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz że łączne obciążenia fiskalne także najbardziej dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę. Badania dotyczą wysokości uzyskiwanych w skali roku przychodów w kwotach: 1200 tys., 600 tys., 360 tys., 120 tys. 60 tys. zł, natomiast zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz warunki naliczania i opłacania składek społecznej i zdrowotnej przyjęto zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2017 roku.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-097c755a-c761-432c-9733-c8afcd66ea24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.