PL EN


2013 | 160 | 199-208
Article title

Nowe technologie w sektorze usług a zmiany w zatrudnieniu

Content
Title variants
EN
Impact of new Technologies on Employment in the Polish Services Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper attempts to identify the changes in employment structure and figures that take place in the Polish services sector due to new technologies. The analysis covers the sub-sector of Polish ICT-based services during the 2007-2010 period. The fast development of ICT entails significant changes in the employment structure. The number of people for whom a computer is the primary tool grows rapidly. The analysis has demonstrated that in the aspect of ICT development, Polish economy keeps lagging behind the developed economies of the European Union. The primary impact of the growing use of ICT applications in services has been an improvement in work quality and an enhanced share of highly qualified labour in the total employment figure.
Year
Volume
160
Pages
199-208
Physical description
Contributors
References
 • Castells M.: Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Domański S.R.: Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność. "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7-8.
 • Toffler A.: The Third Wave. Bantam Books, New York 1981.
 • Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach. Red. I. Rudawska, M. Soboń. Difin, Warszawa 2009.
 • Węgrzyn G.: Sektor usług - zmiany w zatrudnieniu i innowacyjności. W: Ekonomia. Tom. 2. Red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011.
 • Zrozumieć współczesność. Red. G. Babiński, M. Kapiszewska. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
 • Herman A.: Tworzenie wartości w nowej gospodarce usług. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 15.
 • Kłosiński K.A.: Światowy rynek usług w początkach XXI wieku. PWE, Warszawa 2011.
 • Wątroba W.: Społeczeństwo konsumpcyjne. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.
 • Węgrzyn G.: Miejsca pracy w sektorze usługowym - aktualne tendencje. W: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. "Ekonomiczne Problemy Usług". Red. A. Panasiuk, K. Rogoziński. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, nr 20.
 • Rifkin J.: Koniec pracy, czyli schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 • Stroińska E.: Elastyczne formy zatrudnienia. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.
 • Keller D.: New Technocities and the Prospect for Democratization. In: Technocities. Ed. J. Downey, J. McGuigan. Sage, London 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-097e2f22-768b-49e1-bb79-3e34e971a554
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.