PL EN


2015 | 39 | 275-284
Article title

Feliks Czyżewski, Antroponimia pogranicza polsko‑wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych, część 1: Słownik nazwisk, Lublin: Polihymnia, 2013, LXX + 150 ss.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja prezentuje książkę Feliksa Czyżewskiego Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Autor, znany badacz pogranicza polsko-ukraińskiego, zebrał, sklasyfikował i opracował oraz przedstawił w formie słownika ok. 3 tysięcy antroponimów z czynnych i zamkniętych cmentarzy Lubelszczyzny wschodniej. Całość poprzedził opisem historycznym regionu, przedstawił stan współczesny i historyczny cmentarzy wyznaniowych (prawosławnych, katolickich i mieszanych). Cennymi fragmentami książki są: kolorowe fotografie ilustrujące różne rodzaje inskrypcji, mapy przedstawiające ważniejsze zjawiska fonetyczne w gwarach polskich i ukraińskich, mapy z rozmieszczeniem miejscowości i cmentarzy, na których zebrano napisy, oraz bibliografia dotycząca inskrypcji nagrobnych na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim.
EN
The work presents the book Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych (Eng. Anthroponymy of the Polish-East Slavonic borderland in light of tombstone inscriptions) by Feliks Czyżewski. The author, a well-known researcher of the Polish-Ukrainian borderland, collected, classified, elaborated and presented in the form of a dictionary about three thousand anthroponyms from working and closed cemeteries of Eastern Lublin region. It was preceded by a historical description of the region. The author also presented the current and historical state of the cemeteries (Orthodox, Catholic and mixed). Valuable parts of the book are color photographs illustrating various types of inscriptions, as well as maps presenting most important phonetic phenomena in Polish and the Ukrainian dialects, maps with location of the cemeteries where the inscriptions were collected, and bibliography concerning tombstone inscriptions in the Polish-East-Slavonic borderland.
Year
Volume
39
Pages
275-284
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
  • Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
References
  • Czyżewski, F. (2009) Nekropolie jako znak kultury pogranicza. Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 36, 13–32.
  • Czyżewski, F. (2013). Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych (Pt. 1: Słownik nazwisk). Lublin: Polihymnia.
  • Czyżewski, F., Dudek-Szumigaj, A, & Frolak, L. (2011). Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Dudek-Szumigaj, A. (2009). Inskrypcja lamentacyjna jako komunikat językowy: Na przykładzie nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny. Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 36, 33–46.
  • Froliak, L. (2011). Semantyka i struktura namohyl’nykh napysiv pravoslavnykh nekropoliv pol’s’ko-skhidnoslov’ians’koho pohranychchia. In F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, & L. Frolak (Eds.), Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego (pp. 47–66). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-097ec88e-329c-4bc5-960d-000e0bb950c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.