PL EN


Journal
2014 | 94 | 1 | 15-28
Article title

Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających — próba analizy leksykograficznej

Title variants
EN
Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających — an attempt at an lexicographical analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany tekst opisuje makro- i mikrostrukturę «Słownika mimicznego dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających» wydanego w Warszawie w 1879 roku. Analizie poddane zostały takie elementy mikrostruktury, jak: wyraz hasłowy, informacja gramatyczna, typy stosowanych kwalifikatorów, a także definicje. Przedstawione problemy pokazują niejednoznaczność rozstrzygnięć przyjętych przez autorów słownika, czego powodem była niski poziom świadomości leksykograficznej jego twórców. Typy definicji pozwalają zaklasyfikować «Słownik mimiczny» do grupy słowników dwujęzycznych, co potwierdza też analiza makrostruktury. Pokazuje ona ponadto stan świadomości na temat osób głuchych i ich języka, który właściwy jest autorom słownika. Charakter słownika wiąże się także z funkcjami, które w zamierzeniu autorów słownik miał pełnić: edukacyjną i religijną.
EN
The article focuses on the macro- and microstructure of the dictionary entitled Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających edited in 1879 in Warsaw. The analyses include: lemma, grammatical information, different types of qualifiers and definitions. The problems presented reveal ambiguity of lemmatization in the definitions used due to the lexicographical ignorance of the authors of the analyzed dictionary. Different types of the definitions that have been used are typical of the definitions found in bilingual dictionaries. Analyses of macrostructure reveal the authors’ state of consciousness as far as deaf people and their language are concerned and confirm the bilingual character of Słownik mimiczny that is strictly combined with the functions that the authors present in it. One can indicate several functions: educational, religious and normative. The educational and religious ones refer to the authors who were both priests. The normative function is visible in the notes made by the authors, the remarks were included in the last part of the dictionary under the title “List of errors frequently committed by deaf people”.
Journal
Year
Volume
94
Issue
1
Pages
15-28
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0980c7c8-7d05-43b9-99d9-081894f9b722
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.