PL EN


2020 | 34 | 327-331
Article title

Recenzja monografii Doroty Brzozowskiej "Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych"

Content
Title variants
EN
A review of Dorota Brzozowska’s Paper "Chinese traces in Polish contemporary discourses"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja jest poświęcona monografii Doroty Brzozowskiej "Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych" wydanej w 2018 roku. Autorka książki zebrała i omówiła ślady języka i kultury chińskiej obecne w polskich dyskursach: aksjologicznym, artystycznym, humorystycznym, medialnym i dydaktycznym.
EN
The review is devoted to the monograph paper written by Dorota Brzozowska, "Chinese traces in Polish contemporary discourses" , published in 2018. The Author of the book collected and analyzed traces of the Chinese language and culture present in Polish discourses: axiological, artistic, humorous, media and didactic discourse.
Year
Issue
34
Pages
327-331
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
  • Brzozowska, D. 2018. Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  • Daniels, P.T. 1996. „The Study of Writing Systems”. W The World’s Writing Systems, red. P.T. Daniels., i W. Bright. Oxford: Oxford University Press, 3–17.
  • Dębicki, A. 2003. Dzwoneczki nefrytowe w księżycowej poświacie. Wybór wierszy chińskich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
  • Głuch D., i J. Wiślicki. 2017. U źródeł grafemiki chińskiej – pismo ideograficzne i jego analiza w „Posłowiu” do słownika „Shuōwénjiězì”. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Religa, M. 2016. Księżyc nad Fuzhou. Wiersze z epoki Tang. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
  • Rogers H. 2005. Writing Systems. A Linguistic Approach. Oxford: Blackwell Publishing.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09833f19-d137-4d18-a883-2a776a98abd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.