PL EN


2014 | 17 | 3 | 517-524
Article title

Uwagi do artykułu Jerzego Brzezińskiego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Comments on Jerzy Brzezinski Article
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zasadniczo panuje zgoda co do wagi pytań, jakie stawia Jerzy M. Brzeziński, a także w kwestii proponowanych odpowiedzi. Powszechne użycie języka angielskiego w komunikacji naukowej nie powinno prowadzić do zaniedbywania tych jej środków, które służą upowszechnianiu wiedzy w językach lokalnych. Dbałości o ocenę jakości psychologicznych badań naukowych i instytucji badawczych powinna towarzyszyć taka sama dbałość o odpowiednie kryteria oceny jakości praktyki psychologicznej i kształcenia psychologów praktyków. Kryteria oceniania zarówno badań, jak i praktyki powinny być oparte na solidnych teoriach psychologicznych.
EN
There is substantial agreement on the relevance of the questions raised by Jerzy M. Brzeziński and on the proposed answers. The common use of English in international scientific communication should not lead to neglecting the proper media of diffusing psychological knowledge in local languages. The current concern for assessing the quality of psychological research and research institutions should be accompanied by an equal concern for proper criteria to assess the quality of psychological practice and of practitioner education. The criteria of evaluating both research and practice should be grounded on solid psychological theories.
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
517-524
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Psicologia
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0987cdc6-1e04-4f59-8d32-3d2dfc8f9776
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.