Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(15) | 71-81 (11)

Article title

AFERA TAŚMOWA Z 2014 ROKU JAKO PRZYKŁAD POLITYCZNEGO PODZIAŁU W MEDIACH – STUDIUM PRZYPADKU

Content

Title variants

EN
THE TAPE SCANDAL IN 2014 AS AN EXAMPLE OF POLITICAL DIVISION IN THE MEDIA – A CASE STUDY

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the article was to present the attitude of the media in Poland towards the outbreak of one of the most notorious political scandals of recent years. The subject matter of the analysis was the following: politicians' positions against the disclosed „Tape Scandal” presented via the media; the attitude of the Polish media towards this political scandal and the „heroes” of this affair; evaluation of the weekly Wprost's activity. The following research methods were used in the study: analysis of the content of selected media reports focusing on „Tape Scandal”, comparative method and case study. As a result of the analysis of the content of the weekly press, it was verified that the „Tape Scandal” of 2014 caused a political division in the media.

Keywords

EN

Year

Issue

Pages

71-81 (11)

Physical description

Contributors

 • Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. M. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, e-mail: dominika@ popielec.pl

References

 • Anderson P.J. 2010, Konkurencyjne modele dziennikarstwa i demokracji [w:] Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, red. P. J. Anderson, G. Ward, Warszawa.
 • Baczyński J. 2014, Wprost spod stołu, „Polityka”, nr 26, 25.06.–1.07.
 • Baranowska K. 2014, Politycy nas rozgrywają, „Do Rzeczy”, nr 27/075, 30 czerwca–6 lipca.
 • Burzyńska A., Majewski M, Bielakowski C., Nisztor P., Latkowski S. 2014, Afera podsłuchowa, „Wprost”, nr 25–22 czerwca.
 • Gąsior M. 19.06.2014, Olejnik ogłosiła Tuskowi: „Całe środowisko dziennikarskie jest przeciwko panu”. Publicystka „GW” ripostuje, http://natemat.pl/106879,olejnikoglosila-tuskowi-cale-srodowisko-dziennikarskie-jest-przeciwko-panu-publicystkagw-ripostuje (29.05.2017).
 • Jakubowicz K. 2013, Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa.
 • Kalukin R. 2014, Polska dygotalna, „Newsweek”, nr 26, 23–29.06.
 • Kononiuk T. 2013, Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a nowoczesnością, Warszawa.
 • Kopacz G. 18.06.2014, ABW w redakcji „Wprost” – naczelny nie oddał nagrań z podsłuchów (wideo), http://www.press.pl/tresc/35956,abw-w-redakcji-wprost---naczelnynie-oddal-nagran-z-podsluchow-_wideo_ (28.05.2017).
 • Latkowski S. 2014, Dlaczego dziennikarze zakładają, że wiedzą lepiej niż zwykły obywatel?, „Wprost”, nr 29, 20 lipca.
 • Latkowski S., Majewski M. 2014, Afera podsłuchowa. Taśmy „Wprost”, Poznań.
 • Latkowski S., Majewski M. 2014, Taśma, która ma obalić rząd, „Wprost”, nr 29/20 lipca.
 • Lewicki G. 2014, Dziennikarz ma uwierać, „Wprost”, nr 29, 20 lipca.
 • Lis T. 2014, Cdn., „Newsweek”, nr 26, 23–29.06.
 • Łazarewicz C. Ten trzeci, „Wprost”, nr 29, 20 lipca.
 • McNair B. 1998, Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Poznań.
 • Michalczyk S. 2014, Dziennikarstwo i media jako instytucje. Teoretyczna analiza problemu [w:] Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki, t. 3, red. S. Michalczyk, D. Krawczyk, Gliwice–Katowice.
 • Paradowska J. 2014, Papierowy zamach stanu, „Polityka”, nr 26, 25.06.–1.07.
 • Pleszczyński J. 2015, Etyka dziennikarska i dziennikarstwa, Warszawa.
 • Wildstein B. 2014, Dynamit pod systemem Tuska, czyli Rywin raz jeszcze, „Do Rzeczy”, nr 26/074, 23–29 czerwca.
 • Wildstein B. 30.06.2014, Odpowiedzialni zatkali uszy, https://dorzeczy.pl/felietony/3631/Odpowiedzialni-zatkali-uszy.html (29.05.2017).
 • Zawalska M. 2015, Wpływ mediów na politykę – „gwarant demokracji” czy źródło jej zagrożeń [w:] Patologie w polskim życiu politycznym, red. K. Łabędź, Kraków.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej, lipiec 2014, Społeczny Odbiór Afery Podsłuchowej, nr 104/2014, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_104_14.PDF (28.05.2017).
 • Instytut Monitorowania Mediów, lipiec 2014, Najbardziej opiniotwórcze polskie media w czerwcu 2014, Warszawa, http://www.imm.com.pl/sites/default/files/raporty/raport _najbardziej_opiniotworcze_media_06_2014.pdf (28.05.2017).
 • Instytut Monitorowania Mediów, sierpień 2014, Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lipcu 2014, Warszawa, http://www.imm.com.pl/sites/default/files/raporty/raport_najbardziej_opiniotworcze_media_07_2014.pdf (28.05.2017).
 • Instytut Monitorowania Mediów, wrzesień 2014, Najbardziej opiniotwórcze polskie media w sierpniu 2014, Warszawa, http://www.imm.com.pl/sites/default/files/raporty/raport_najbardziej_opiniotworcze_media_08_2014.pdf (28.05.2017).
 • List dziennikarzy w obronie „Wprost”, 18.06.2014, http://wyborcza.pl/1,76842,16181912,List_dziennikarzy_w_obronie__Wprost_.html (29.05.2017).
 • Palikot o aferze taśmowej: Cała elita jest zdegenerowana. Rzygać się chce, 17.06.2014, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/palikot-o-aferze-tasmowej-cala-elita-jest-zdegenerowana-rzygac-sie-chce/9y4br (29.05.2017).
 • Paradowska o Olejnik: Jak się jest emocjonalnym, to się nie chodzi na konferencje,20.06.2014, http://wiadomosci.dziennik.pl/media/artykuly/462482,paradowska-owystapieniu-olejnik-na-konferencji-tuska-po-wejsciu-prokuratury-do-wprost.html (29.05.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0989a7d5-babf-4937-aa13-34c32cc9c81b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.