PL EN


2017 | 3 | 128-134
Article title

Modelowe ujęcie potrzeb zdrowotnych realizowanych przez aktywność fizyczną w całożyciowej edukacji zdrowotnej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The model presentation of health needs realized through physical activities during the lifelong health education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the present paper is to present an author`s model of health needs realized through physical activities. The method of the analysis of selected diagnostic-epidemiological reports, current scientific results of English-language and Polish experts, studying the relationships between physical activities and health was used. The full contents of the paper will be able to serve in the process of permanent health education, promotion, preventive, therapeutic and rehabilitation actions. The author`s presentation of physical activities as a health necessity embraces 11 kinds of health needs, as: tourist activity needs, active disability needs, anti-involution needs, functional needs, medical needs, prevention needs, pro-family needs, rehabilitation needs, physical recreation needs, revitalization needs and mobility needs. Convincing everyone about physical activities as health needs is a task for the lifelong health education. This process delivers motivation and knowledge, enables to understand and make proper choices, shapes good habits.
References
 • Arah O.A., Gert P., Westert, Jeremy Hurst, and Niek S. Klazinga: A conceptual framework for the OECD Health Care Quality Indicators Project. Int. J. Qual. Health Care, Sep 2006;18:5–13.
 • Rottermund J., Knapik A., Saulicz M., Myśliwiec A. Czy aktywność fizyczna pedagogów jest wzorem do zachowań prozdrowotnych wychowanków. Prob. Hig. Epidemiol. 2014, 95(3): 667–672.
 • Woźniak-Holecka J., Sobczyk K., Organizacja szkolnej edukacji zdrowotnej dotyczącej otyłości u dzieci. Med. Środ. Environmental Medicine 2013:16 (4): 64–70.
 • Sierakowska M., Wrońska I. (red.), Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
 • Europo, rusz się! 2015 Raport „Koszty ekonomiczne braku aktywności fizycznej w Europie” http://www.euractiv.pl/section/praca-i-polityka-spoleczna/news/europo-rusz-sie-2/ (dostęp 20.02.2017)
 • Special eurobarometer 412 Sport and physical activity, report 2014 http://ec.europa.eu/public opinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf (dostęp 20.02.2017)
 • Bouchard C., Stephard R.J., Stephens T.(eds.), Physical Activity, Fitness and Health. Human Kinetics Publishers. Champaign IL 1994.
 • Baker J., Meisner B.A., Logan A.J., Kungl A.M., Weir P., Physical Activity and Successful Aging in Canadian Older Adults. Journal of Aging and Physical Activity 2009;17 (2): 223–235.
 • Caspersen C.J., Powell K.E., Christenson G.M. Physical activity, exercise and Physical fitness: definitions for health-related research. Public. Health Rep., 1985; 100(2): 126-131.
 • Hardman A.E., Stensel D.J., Physical Activity and Health The evidence explained. This editio Publisher In the Taylor&Francis e-Library 2009, p. 376.
 • Bouchard C., Blair S.N., Haskell W.L., (eds.), Physical Activity and Health Second Edition. Human Kinetics 2012.
 • Baker J., Meisner B.A., Logan A.J., Kungl A.M., Weir P., Physical Activity and Successful Aging in Canadian Older Adults. Journal of Aging and Physical Activity 2009;17 (2): 223–235.
 • Drygas W., Piotrowicz R., Jegier A., Kopeć G., Podolec P., Aktywność fizyczna u osób zdrowych, (w:) P. Podolec (red.), Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T. 2, Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010, s. 437–442.
 • Woynarowska B., Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości, (w:) P. Podolec (red.), Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. Wyd. Medycyna Praktyczna. T. 2, Kraków 2010, s. 461–466.
 • Quirk H., Blake H.. Tennyson R., Randell T.L.,Glazebrook C., Physical activity interventions in children and young people with Type 1 diabetes mellitus: a systematic review with meta-analysis. Diabet Med. 2014; 31(10):1163–73.
 • Blake H., Physical activity and exercise in the treatment of depression. Front Psychiatry, 2012;7(3):106.
 • Pape K., Ryttergaard L., Rotevatn T.A., Nielsen B.J., Torp-Pedersen C., Overgaard C., Boggild H., Leisure-Time Physical Activity and the Risk of Suspected Bacterial Infections, Med Sci Sports Exerc. 2016; 48 (9): 1737–44.
 • Marner L., Knudsen G.M., Madsen K., Holm S., Baare W., Hasselbalch S.G., The Reduction of Baseline Serotonin 2A Receptors in Mild Cognitive Impairment is Stable at Two-year Follow-up, Journal of Alzheimer's Disease 2011;23(3):453–9.
 • Chang Y.K., Pan C.Y., Chen F.T., Tsai Ch.L., Huang Ch.Ch., Effect of Resistance-Exercise Training on Cognitive Function in Healthy Older Adults: A Review, Journal of Aging and Physical Activity, 2012: 2: 497–517.
 • Awick E.A., Phillips S.M., Lloyd G.R., Mcauley E., Physical activity, self-efficacy and self-esteem in breast cancer survivors: a panel model, Psycho-Oncology 2016
 • Oleśniewicz P., Widawski K., Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu FA. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2015; 5: 15–24.
 • Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Środa-Murawska S., Biegańska J., Rodzina jako czynnik kształtujący aktywność turystyczną seniorów, (w:) J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.) Międzypokoleniowe aspekty turystyki. Wyd. PTTK „Kraj” Warszawa 2014 s.85–95.
 • Klukowski K., Wysiłek i sport osób niepełnosprawnych, (w:) J. Górski (red.), Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2012 s.198–241.
 • Mossakowska M., Problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym – wnioski z projektu PolSenior. Zdrowe starzenie się, BIAŁA KSIĘGA. Scholar, Warszawa 2013.
 • Zdziarski M., Seniorze, trzymaj formę! Aktywność fizyczna osób starszych. Ministerstwo Sportu i Turystyki. Inst. Łukasiewicza Kraków 2015.
 • Parnicka U., (red.) Rekreacja w rodzinie. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Warszawa 2004.
 • Pasek T., Pasek J., Witiuk-Misztalska A., Sieroń A., Leczenie ruchem (kinezyterapia) pacjentów w podeszłym wieku. Gerontol Pol. 2011; 19 (2): 68–76.
 • Kozdroń E., Kultura fizyczna – sport dla wszystkich, (w:) Rzecznik Praw Obywatelskich. Strategia działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Warszawa 2012:63–72.
 • Drygas W., Jegier A., Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce układu krążenia, (w:) M. Naruszewicz (red.), Kardiologia zapobiegawcza, Szczecin: PTBnM Verso 2003, s. 252–266.
 • Zaorska Z., Dodać życia do lat. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, Lublin 2012.
 • Physical activity strategy for the WHO Europen Region 2016–2025.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0989aca2-0cae-4d2c-8640-09c2dc51329a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.