PL EN


2016 | 23 | 233-247
Article title

„Be like Dj Wika?” – a word about an unexpected turn of senescence

Content
Title variants
EN
„Być jak DJ Wika?” – o niestereotypowym wizerunku późnej dorosłości
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Nowadays aging and old age is quite popular in many fields also in mass media we can see pictures of older adults who might be named non-stereotypical. The aim of the paper is to present one of the non-stereotypical picture of old age – the oldest Polish DJ Wirginia Wika Szmyt. The article presents designed and conducted qualitative research – text analysis of collected data (many interviews, articles available online and in press about Wirginia Szmyt and biographical book DJ Wika. This is power!) and analysis of the narrations of focus group interviews of the seniors – students of U3A). The aim of the research was the analysis of the interesting aspects of the three complementary perspectives: the media, the senior and individual. The article presents the results of the first stage of the project carried out oscillating around issues of nonstereotypical perception, experiencing and imaging old age.
PL
Wśród inspiracji, które przyczyniły się do powstania niniejszego artykułu było przekonanie, że starość „niejedno ma imię”, a precyzyjnie – że ma ona nie jeden, ale wiele wizerunków. Dostrzegana przez nas wieloznaczność, wielowymiarowość i wielokontekstowość starości stała się impulsem do podjęcia refleksji nad niestereotypowymi wizerunkami starości, wśród których za szczególnie interesujący poznawczo uznałyśmy wizerunek kreowany przez Wirginię Szmyt, znaną jako DJ Wika. Projekt „Być jak DJ Wika?”, którego zarys przedstawiony został w niniejszym artykule, jest efektem obserwacji wzrastającej popularności Wirginii Szmyt. To ona stała się impulsem do podjęcia przez nas refleksji nad „niestereotypowymi wizerunkami starości”. Celem wspomnianego projektu było dokonanie analizy wizerunku DJ Wiki w oparciu o trzy wzajemnie uzupełniające się perspektywy: medialną, senioralną, osobistą/indywidualną. Postawione przez nas pytania badawcze skłoniły nas do zaprojektowania i przeprowadzania procedury badań jakościowych, na podstawie jakościowej analizy treści wspartej zogniskowanymi badaniami fokusowymi i pisemnymi wypowiedziami seniorów biorących udział w projekcie. Jakościowa analiza zebranego materiału badawczego (medialne wypowiedzi Wirginii Szmyt opublikowane w postaci wywiadów w internecie, prasie, książce, dwóch zogniskowanych wywiadów grupowych (focus group interviews) przeprowadzonych wśród seniorów UTW w UWr oraz pisemne wypowiedzi uczestników projektu) doprowadziła do wielu interesujących wniosków, które zostały przedstawione w niniejszym artykule.
Keywords
EN
PL
Year
Volume
23
Pages
233-247
Physical description
Contributors
References
 • Bois J. P. (1994), Historia starości. Od Montaigna do pierwszych emerytur, Oficyna Wydawnicza Volumen, Kraków.
 • Bokszański Z. (2001), Stereotypy a kultura, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław.
 • Chlewiński Z. (1992), Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna, [w:] Chlewiński Z., Kurcz I. (red.), Stereotypy i uprzedzenia, [w:] Kolokwia psychologiczne, t. 1, Instytut Psychologii PAN, Warszawa.
 • Czykwin E. (2000), Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.
 • Hill D. R. (2005), Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia, Laurum, Warszawa.
 • Jabłonka J., Łęczuk P. (2016), DJ Wika. Jest moc!, Burda Publishing, Warszawa.
 • Jakubowski W. (2011), Edukacja w świetle kultury popularnej, Impuls, Kraków.
 • Minois G. (1995), Historia starości. Od antyku do renesansu, Marabut, Warszawa.
 • Nikitorowicz J. (2001), Pogranicze Tożsamość Edukacja Międzykulturowa, Trans Humana, Białystok.
 • Pankowska D. (2005), Wychowanie a role płóciowe, GWP, Gdańsk.
 • Piotrowski J. (1986), Gerontologia i geriatria, [w:] Borsowa I., Pędlich W., Piotrowski
 • J., Rożniatowski T., Rudnicki S. (red.), Encyklopedia seniora, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Steuden S. (2012), Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa.
 • Szarota Z. (2010), Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • Straś-Romanowska M. (2000), Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Zych A. A. (2010), Leksykon gerontologii, Impuls, Kraków.
 • „Młodzi duchem” – TVP3 Białystok (dostęp: 24.04.2016 Facebook)
 • A. Wawrzyńczak, DJ Wika – najstarsza didżejka w Polsce, dostępny na: http://kobieta.wp.pl/dj-wika-najstarsza-didzejka-w-polsce-5982683068158593a (dostęp:26.06.2016).
 • P. Chilewicz., Nie mam czasu na starość – 73-letnia Dj Wika opowiada o swojej pasji, dostępny na: http://natemat.pl/26665,nie-mam-czasu-na-starosc-73-letnia- dj-wika-opowiada-o-swojej-pasji (dostęp: 26.06.2016).
 • I. Łaszyn, DJ Wika jest popularniejsza od Dody? Fenomen 74-letniej Wirginii Szmyt, dostępny na: http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/752351,dj-wika- jest-popularniejsza-od-dody-fenomen-74letniej-wirginii-szmyt,id,t.html (dostęp: 26.06.2016).
 • P. Szukalski, Starzenie się ludności — wyzwanie XXI wieku, dostępny na: http:// dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5423/Skrypt%20 Szukalski.pdf?sequence=1 (dostęp: 29.05.2016).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-098f40af-51df-4c0c-94f6-9299d55a4418
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.